menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Struktura paliw

Zestawienia przygotowano zgodnie z § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 z 2007 r., poz. 92) na podstawie danych własnych oraz otrzymanych od PGNIG Termika S.A., Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

 

Plik do pobrania Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w 2018 roku...

Plik do pobrania Wpływ na środowisko - zanieczyszczenia wyemitowane do powietrza ze źródeł wytwarzania ciepła w 2018 roku...