menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Kontakt

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
 

Całodobowy kontakt dla Klientów: +48 (22) 658 58 58, vew.bok@veolia.com

 

Pogotowie Ciepłownicze
993 - całodobowy telefon alarmowy

 

Nie jesteś Klientem?

Skontaktuj się z nami pod numerem:

+48 (22) 658 50 00

 

Centrala:

Tel.: +48 (22) 658 50 00

 

KRS 0000146143, NIP 525-000-56-56

REGON 015314764, Konto: 50 1240 6003 1111 0000 4940 1093

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 721 399 100,00 PLN opłacony w całości.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

inspektor.pl.vpol@veolia.com