menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Ciepło Systemowe

Ciepło Systemowe to program, który skupia firmy z branży ciepłowniczej, w tym również Veolię Energię Warszawa. Jest to też marka istniejącego od wielu lat produktu, który wymaga nadania nowego wizerunku i jego komunikacji. Patronem Programu jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, która wraz z kilkoma przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, w tym nasza spółka, zainicjowała działalność Programu Ciepło Systemowe.

 

Celem Programu promocji marki jest konsolidacja firm, rozproszonych terytorialnie, będących oferentami jednorodnego produktu - Ciepło Systemowe. Program gwarantuje autonomiczną aktywność na swoich rynkach, z jednoczesnym wykorzystaniem atutów marki produktowej, pod warunkiem stosowania określonych standardów technicznych oraz z zakresu obsługi Klienta, marketingu i komunikacji, a także podjęcia długoterminowego zobowiązania współfinansowania realizacji Programu, bowiem nie ma on charakteru akcyjnego. Program zakłada długookresowe kształtowanie pozytywnego wizerunku i znajomości marki produktu.

 

Więcej informacji: 

www.cieplosystemowe.pl