menu
Ciepło systemowe dla Warszawy
Jacky Lacombe

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny Veolii Energii Warszawa

Od czerwca 2014 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Veolii Energii Warszawa (dawniej Dalkii Warszawa).
Przed objęciem tego stanowiska był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Operacyjnym Veolii Polska. W latach 2009-2014 pełnił funkcję Prezesa Veolii Łódź. 
Od 2008 r. pracuje w strukturach Grupy. Wcześniej był zatrudniony w centrali EDF w Paryżu na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Międzynarodowych. Z grupą EDF jest związany od 1983 r. i przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery menedżerskiej w energetyce jądrowej – od Kierownika Działu Remontów do Szefa Wydziału Inżynierii Jądrowej na poziomie korporacyjnym w EDF w Paryżu.
Do Polski przyjechał w 1998 r., by zarządzać Pionem Remontów i stworzyć Dyrekcję Jakości w Elektrociepłowni „ECK” w Krakowie. Później, w latach 2001–2006, pełnił stanowisko Prezesa Zarządu Kogeneracji S.A. we Wrocławiu.
Absolwent Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs w Tuluzie. Doskonale mówi po polsku.

Beata Kurdelska

Członek Zarządu 
Dyrektor Handlowy Veolii Energii Warszawa

Od 21 maja 2007 r. jest Członkiem Zarządu, odpowiedzialnym za handel, marketing i relacje z klientami. 
Nadzoruje funkcjonowanie Spółki w zakresie: opracowywania polityki rozwoju sprzedaży, rozwoju rynku ciepła, w tym nowych produktów i usług, pozyskiwania nowych odbiorców ciepła, opracowywania planów sprzedaży energii cieplnej. Odpowiada za utrzymywanie kontaktów z klientami, promocję ciepła i usług.
Przez 13 lat związana była z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., w którym zajmowała stanowiska kierownicze, ostatnie – Dyrektora Wykonawczego Pionu Handlowego. Ponadto była Członkiem Rad Nadzorczych: Polskich Elektrowni Gazowych w Warszawie, Naftometu w Krośnie oraz Intertransgaz GmbH.
Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych "Rynek Energii elektrycznej, ciepła i gazu" na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych "Prawo gospodarcze" w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych, a także Management 2010 w ICAN Institute. Ukończyła także wiele specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania oraz energetyki.

Joanna Orłowska

Członek Zarządu 
Dyrektor Finansowy Veolii Energii Warszawa

Od listopada 2014 roku sprawuje funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za politykę finansową i bezpieczeństwo finansowe Spółki.

W grupie Veolia (wcześniej Dalkia) od 2007 roku. Przed objęciem obecnego stanowiska była Zastępcą Dyrektora Finansowego w Veolii Energia Polska. Wcześniej rozwijała swoją karierę w firmach audytorskich.

Absolwentka wydziału Finanse i Bankowość, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją „Rachunkowość Finansowa”, „Prawo handlowe” oraz „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Jest biegłym rewidentem i członkiem KIBR. Posiada certyfikat Audytora Wewnętrznego, uczestniczyła w międzynarodowych programach rozwojowych kadry menedżerskiej grupy Veolia.

Dariusz Zawisza

Członek Zarządu

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Od 1 lipca 2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za zasoby ludzkie.

W grupie Veolia (dawniej Dalkia) od 2009 roku. Przed objęciem obecnego stanowiska pracował w Veolii Energii Łódź S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich. Wcześniej rozwijał swoją karierę w przedsiębiorstwach międzynarodowych w branży zaawansowanych technologii, motoryzacyjnej i innych. Ma doświadczenie w budowie dużych organizacji przemysłowych od podstaw oraz w przekształceniach organizacyjnych firm z wieloletnimi tradycjami.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Gospodarce na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik międzynarodowych programów rozwojowych w Belgii i Niemczech.

Były Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Rada Nadzorcza Veolii Energii Warszawa S.A.:

 

 • Przewodniczący Rady

Frederic Faroche

 • Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Karpiński

 • Członek Rady

Magdalena Bezulska

 • Członek Rady

Maria Brincken

 • Członek Rady

Alexandre Farion

 • Członek Rady

Philippe Gastaud

 • Członek Rady

Piotr Kostrzewa

 • Członek Rady
Frederic Michel-Verdier
 • Członek Rady
Paweł Orlof
 • Członek Rady

Marcin Orłowski

 • Członek Rady
Ludwik Rakowski 
 • Członek Rady

Luiz Richieri Hanania

 • Członek Rady

Krzysztofa Szuba

 • Członek Rady

Zbigniew Świercz

 

Akcjonariat:

 

 • Veolia Energia Polska S.A. - 97%
 • Pozostali - 3%
 • Miasto St. Warszawa - 1 akcja