menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych

Szanowni Państwo,

 

pragniemy Państwa poinformować, że od 19.04.2018 r. uległ zmianie Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych. Zawiera on przejrzysty zestaw usług, które nie są objęte "Taryfą dla ciepła dla Veolia Energia Warszawa S.A., a które oferuje Państwu Veolia Energia Warszawa S.A.

W przypadku zainteresowania usługami wymienionymi w Cenniku, prosimy o kontakt z jednostkami Veolii Energii Warszawa S.A. odpowiedzialnymi za ich realizację bądź z Biurem Obsługi Klienta (nr telefonu 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com). Zapewniamy również, że chętnie przeanalizujemy Państwa propozycje i wnioski dotyczące Cennika i zamieszczonych w nim usług.

 

W przypadku, gdy zlecone usługi dotyczą obiektów, które spełniają wymogi zaliczenia w całości lub w części do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT na podstawie §7 ust. 1 pkt 1 - 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73 poz. 392) - dla robót konserwacyjnych oraz na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - dla usług związanych z budową, przebudową, remontem, modernizacją, termomodernizacją. Podstawę do zastosowania obniżonej stawki VAT stanowić będzie podpisane przez uprawnione osoby oświadczenie, którego druk jest zamieszczony poniżej.

Plik do pobrania Oświadczenie dla określenia stawki VAT...

Plik do pobrania Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia Warszawa S.A. zatwierdzony uchwałą nr 024/2018...

Plik do pobrania WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU_Zlecenie Usługi...

Plik do pobrania Zlecenie usługi...