menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostępne formularze

Szanowni Państwo,


mając na uwadze konieczność ujednolicenia stosowanych dotychczas przez Veolię Energię Warszawa S.A. wzorów umów dostarczania ciepła oraz uwzględniając Państwa uwagi i wnioski wnoszone do treści tych umów, przedstawiamy Państwu nowy wzorzec Umowy kompleksowej dostarczania ciepła.


Zgodnie z obowiązującymi na rynku energetycznym standardami oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.), nowa umowa składa się z Umowy kompleksowej dostarczania ciepła oraz Ogólnych Warunków Umowy określających jednakowe dla wszystkich odbiorców prawa i obowiązki. Zapisy w nowej umowie zostały również dostosowane do obowiązującej w Veolii Energii Warszawa S.A. umowy zakupowej z wytwórcą ciepła (PGNiG TERMIKA SA).


Jesteśmy przekonani, że współpraca na bazie nowej, przejrzystej i ustandaryzowanej umowy pozwoli Państwu na efektywne i ekonomiczne gospodarowanie ciepłem dostarczanym przez Veolię Energię Warszawa S.A.


Treść Umowy kompleksowej i załączników zamieszczamy poniżej.

 

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła 

Wyświetl >> 

 

Zamówienie mocy cieplnej 

Wyświetl >>

 

Ogólne warunki Umowy kompleksowej dostarczania ciepła - Załącznik nr 2 do umowy, obowiązujący od dnia 1 lutego 2014

Wyświetl >>

 

Tabela regulacyjna wody sieciowej - Załącznik nr 3 do umowy 

Wyświetl >>

 

Taryfa dla ciepła - załącznik nr 4 do umowy

Wyświetl >>

 

Wniosek o zmianę mocy zamówionej

Wyświetl >> 

 

Zgoda na obciążenie rachunku - formularz polecenia zapłaty

Wyświetl >>

 

Odwołanie zgody na obciążenie rachunku - formularz odwołania polecenia zapłaty 

Wyświetl >>

 

Zlecenie usługi 

Wyświetl >>

 

Umowa o świadczenie usług odczytu dodatkowych układów pomiarowo-rozliczeniowych

Wyświetl >>

 

Wniosek o zwrot nadpłaty 

Wyświetl >>

 

Zgoda na powiadomienie SMS o wystąpieniu awarii

Wyświetl >>