×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert: 14.01.2020 r. do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert: https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/9718/details

Termin ogłoszenia: 27.11.2019 r.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).