×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania: Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania przebudowy s.c. od A14/P5/P1/L1 do Bolesławicka 22 – SC II 74. W ramach zadania 4: Zakup materiałów preizolowanych – w tym min. Rur preizolowanych min. 28,12 km. Materiały zapewnia przebudowę 2×14,06 km sieci ciepłowniczej. W ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawa w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II” POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2021/0032/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2659/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 tekst
jedn. z późn. zm.).