×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W ramach Zadania 1): Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory J14/L12 wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Gościnnej (Stare Babice) – Chrzanów etap I W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – POIS.01.05.00-00-0007/19. Numer postępowania: 2021/0034/P/P Termin składania ofert:23.06.2021 18.06.2021  07.06.2021 r. do godz. 10:45 Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2663/details Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 tekst jedn. z późn. zm.).