×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania: Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy i budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od A14/P2/P6 w stronę Wysockiego 18 – SC II 81. W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 28,12 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej; W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Numer postępowania : 2020/0072/P/P

Data ogłoszenia: 21.12.2020 r.

Termin składania ofert:. 01.02.2021 r., do godz. 11.00

Wszelkie niezbędne  informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2422/details

Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2422/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).