×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania: dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej osiedlowej (s.c.): do budynków przy ul Górnośląskiej 25, 27, 29, oraz Fabrycznej 24A, 26, 28/30, 32 w Warszawie – Etap II. – SC II 50.

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 28,12 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej;

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16”,

Numer postępowania: 2022/0007/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem:  https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3133/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021)