×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Data ogłoszenia: 18.06.2021 r.

 Termin składania ofert: 01.07.2021 r. do godz. 10:45.

 Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie:

https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2741/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 tekst jedn. z późn. zm.).