×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Veolia Energia Warszawa  S.A. w Warszawie

Kieruje do sprzedaży po uprzedniej 50% przecenie nowe i nie używane materiały zakwalifikowane jako zbędne.

Wykaz pozycji do sprzedaży określa załącznik nr 1.

Materiały można oglądać w dniach 29-11-2021 do 3-12-2021 w godzinach 900-1400

w magazynie 122, w Warszawie ul. Nocznickiego 33

osobami do kontaktu są :

Paweł Kempisty tel. 506-014-893

Marcin Fabrowicz tel. 22 658 59 22 lub 510 295 861

 

Zasady zakupu:

1.Złożenie lub przesłanie do Veolii Energia Warszawa S.A. /02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 2/  wniosku o zakup (wzór wniosku – załącznik nr 2) zawierającego:

  • wyszczególnienie materiałów wraz z indeksem, ilością i ceną netto zamieszczoną w załączniku nr 1

oraz

  • w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dane Nabywcy do wystawienia faktury,
  • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych- osoby te nie podają innych danych osobowych oprócz imienia i nazwiska i telefonu kontaktowego lub maila chyba że wnoszą o wystawienie faktury,

2.Wpłata na konto PL78194012100103517300100400  po otrzymaniu telefonicznie lub mailowo informacji o zgodzie na zakup 

3.Podstawą do wydania materiałów będzie potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.

4.Odbiór będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się bezpośrednio z  osobami wskazanymi do kontaktu.

 UWAGA: w celu uregulowania sprzedaży informuję że termin i godzina złożenia wniosku decydują o pierwszeństwie zakupu.

Data rozpoczęcia sprzedaży  (składania wniosków o zakup) 6-12-2021 godz. 815 do dnia 8-12-2021 godz.1100 

w kancelarii Veolii EnergiaWarszawa S.A. Warszawa  ul. Batorego 2, (rezerwa dodatkowo dwóch dni dla ofert przesłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera)

 

Wszystkie materiały wystawione do sprzedaży będą sprzedawane wg cen netto z doliczonym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki podatkowej.

 

Zastrzega się prawo: unieważnienia przetargu bez podania przyczyn  oraz nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie

Transport i załadunek materiałów i urządzeń leży po stronie Kupującego.

 

Veolia Energia Warszawa S.A. na sprzedane materiały z magazynów nie udziela gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Osobą udzielającą wyjaśnienia co do warunków zakupu oraz sposobu wypełniania wniosku o zakup jest:

 

– Andrzej Szoch tel. 722-055-112

e-mail: andrzej.szoch@veolia.com

Attachments

Attachments