×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Wykonania robót budowlanych w zakresie:
zadanie 1:  Sieć ciepłownicza rozdzielcza – Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczych rozdzielczych i przyłączy: Etap I – do budynków zasilanych z kotłowni Rakietników 25A.
zadanie 2:  Sieć ciepłownicza rozdzielcza – Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczych rozdzielczych i przyłączy: Etap III – do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15.
zadanie 3:  Sieć ciepłownicza rozdzielcza – Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczych rozdzielczych i przyłączy: Etap V – do budynków zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1.
W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu POIS.01.05.00-00-0040/16

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

 

Data ogłoszenia: 25.01.2019 r.

 

Termin składania ofert: 04.03.2019 r. do godz. 10:45.

 

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/2982/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).