×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):od P70/P2 do Kinowa 19 – SC II 17. W ramach zadania: Przebudowa 14,06 km s.c. na terenie Warszawy – wykonanie robót budowlanych dla odc. o nr rej.: SCII1; SCII2;S II14; SCII16; SCII17; S II21; SCII31; SCII32; SCII39; SCII44; SCII45; SII50; SCII59; SCII60; SCII61; SCII63; SCII64; SCII65; SCII66; SCII67; SCII68; SCII71; SCII72; SC II73; SCII74; SCII76; SCII77; SCII78; SCII79; SCII81; SCII82; SCII84; SCII85; SCII86; SCII87; SCII89; SCII48; SCII4; SCII94; SCII95. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Os priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2021/0016/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2634/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 tekst
jedn. z późn. zm.).