×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania : Wykonanie robót budowlanych  w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Przebudowa  sieci ciepłowniczej od komory S-18 do komory S-24  z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgody 4  –  SC II 51.

W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

 

Data ogłoszenia: 22.01.2019 r.

 

Termin składania ofert: 26.02.2019 r. do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/2966/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Attachments