×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): na terenie Warszawy: Przebudowy i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Bitwy pod Lenino od komory połączeniowej w rejonie ul. Jana Olbrachta do połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą preizolowaną w rejonie budynku przy ul. Górczewskiej 95 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Olbrachta 3, Batalionu Parasol 10, 12, 14, Górczewskiej 97 w Warszawie.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 12.03.2019 r.

 

Termin składania ofert: 24.04.201915.04.2019rdo godz. 10:45

 

https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/3837/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)