×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od S-16/P-1 ul. Sienkiewicza, Boduena – SC II 24 w Warszawie.

w ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na potrzeby Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy (zadania realizowane w roku 2019) – wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 3; SC II 6; SC II 7; SC II 8; SC II 9; SC II 10; SC II 11; SC II 12; SC II 13; SC II 15; SC II 18; SC II 20; SC II 22; SC II 24; SC II 26; SC II 27; SC II 28; SC II 29; SC II 30; SC II 54; SC II 33; SC II 34; SC II 35; SC II 36; SC II 93; SC II 37; SC II 38; SC II 40; SC II 42; SC II 49; SC II 51; SC II 55; SC II 56; SC II 57; SC II 58; SC II 62; SC II 69; SC II 70; SC II 75; SC II 80; SC II 83; SC II 88.

W ramach projektu „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. POIS.01.05.00-00-0040/16.”

Numer postępowania: 2022/0100/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3713/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z24.06.2021)