×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej z komory N24/PPS-2/1 do bud. Narbutta 37, 39, 41/46, Kazimierzowska 63 – SC II 59. W ramach zadania: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy – wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 1; SC II 2; SC II 14; SC II 16; SC II 17; SC II 21; SC II 31; SC II 32; SC II 39; SC II 44; SC II 45; SC II 50; SC II 59; SC II 60; SC II 61; SC II 63; SC II 64; SC II 65; SC II 66; SC II 67; SC II 68; SC II 71; SC II 72; SC II 73; SC II 74; SC II 76; SC II 77; SC II 78; SC II 79; SC II 81; SC II 82; SC II 84; SC II 85; SC II 86; SC II 87; SC II 89; SC II 48; SC II 4; SC II 94; SC II 95. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Numer postępowania : 2020/0059/P/P

Data ogłoszenia: 18.12.2020 r.

Termin składania ofert:. 22.01.2021, do godz. 11.00

Wszelkie niezbędne  informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej pod adresem:  https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2408/details

Miejsce składania ofert:  https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2408/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).