×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

dot. Nr przetargu: MG/VPOL/PW/01/2018 Szanowni Państwo,niniejszym informuję, że Veolia Energia Polska SA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 2, działając jako Pełnomocnik Spółek w Grupie Veolia w Polsce, zaprasza do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem są następujące zadania:

  1. Zadanie nr 1 – Przewóz kolejowy paliw stałych dla spółek grupy Veolia w Polsce w latach 2019-2021.
  2. Zadanie nr 2 – Świadczenie usług polegających na przeładunku, transporcie samochodowym i załadunku paliwa stałego z kopalni na place składowe należące do spółek grupy Veolia term SA lub z bocznic kolejowych na place składowe należące do spółek grupy Veolia term SA w latach 2018-2021.
  3. Zadanie nr 3 – Świadczenie usług polegających na przeładunku, transporcie samochodowym i rozładunku paliwa stałego z bocznic kolejowych na place składowe należące do Veolia Poznań SA latach 2018-2021.

Prośbę o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy kierować na adres: malgorzata.grzemska@veolia.com podając w tytule numer przetargu. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Małgorzata Grzemska Veolia Energia Poznań ul. Energetyczna 3, do dnia 02.02.2018r. do godz. 09.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu jest: Małgorzata Grzemska, tel. 667 624 485, mail: malgorzata.grzemska@veolia.com.

Attachments