×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Data ogłoszenia: 09.11.2022 r.

Termin składania ofert: 08.12.2022 r. do godz. 10:45.

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie

https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3643/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 tekst jedn. z późn. zm.).