×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Racjonalne gospodarowanie energią jest jednym z najważniejszych celów stojących przed firmami zajmującymi się jej produkcją i dystrybucją. Veolia Energia Warszawa stara się minimalizować negatywny wpływ rozwoju technologicznego na otaczające nas środowisko.

Skojarzona produkcja energii cieplnej i elektrycznej, wykorzystując efekt synergii, pozwala redukować pośrednio i bezpośrednio poziom zanieczyszczeń przenikających do atmosfery. Dlatego dużą wagę przykładamy również do przyłączania do sieci ciepłowniczej obiektów posiadających własne źródła ciepła lub zasilanych z istniejących sieci lokalnych. Dzięki temu ograniczamy tzw. niską emisję pochodzącą z małych i nieefektywnych kotłowni lokalnych.

Warszawski system ciepłowniczy zasilany jest z czterech niezależnych źródeł: Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Ciepłowni Wola i Ciepłowni Kawęczyn, a struktura pierścieniowa gwarantuje bezpieczeństwo dostaw na terenie całego miasta. Produkcja ciepła na potrzeby Warszawy opiera się na skojarzeniu wytwarzania (kogeneracji), to znaczy jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i prądu w elektrociepłowniach, co pozwala na zaoszczędzenie do 30% paliwa w stosunku do wytwarzania rozdzielonego. Wybór miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza zmniejszenie o te 30% emisji zanieczyszczeń.
 

Dokładamy wszelkich starań, by ograniczać emisje spalin ze źródeł oraz ograniczać koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie energii cieplnej. Jest to możliwe dzięki odpowiednim urządzeniom automatyki węzłów, odpowiednim elementom regulacyjnym na instalacjach centralnego ogrzewania, a także ciągle podnoszonemu standardowi cieplnemu budynków. Aby ograniczać straty ciepła z samej sieci, systematycznie prowadzimy jej modernizację.
 

Poszanowanie energii to ogromne wyzwanie stojące przed producentami, dystrybutorami i odbiorcami ciepła. Dzięki wykorzystaniu najnowszych, proekologicznych technologii, nasza firma stale redukuje poziom zanieczyszczeń przenikających do atmosfery. Podejmujemy wiele inicjatyw związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu – promujemy postawy racjonalnego gospodarowania energią. 

Edukujemy mieszkańców miasta, poprzez organizację takich akcji, jak: „Ciepło dla Warszawy”, „Mądry Polak przed budową”, czy „Nasza Czysta Warszawa”.

Attachments