×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

 
 
 
 
Paweł Orlof

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Jest absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1995 w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

Pod koniec lat 90. został prezesem Zarządu koncernu enviaM Polska Sp. z o.o., przygotowując i aktualizując strategię rozwoju koncernu w Polsce.
W latach 2004 – 2013 pełnił funkcję prezesa Zarządu Elektrociepłowni Będzin notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od 2013 roku do połowy 2016 jako  członek Zarządu ds. Korporacyjnych Grupy ENEA  sprawował nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami tej Grupy.

Od lutego 2017 był Prezesem Zarządu Veolii Energii Poznań.

 
 
 
 
Joanna Orłowska

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

Od listopada 2014 roku sprawuje funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za politykę finansową i bezpieczeństwo finansowe Spółki.

W grupie Veolia (wcześniej Dalkia) od 2007 roku. Przed objęciem obecnego stanowiska była Zastępcą Dyrektora Finansowego w Veolii Energia Polska. Wcześniej rozwijała swoją karierę w firmach audytorskich.

Absolwentka wydziału Finanse i Bankowość, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją „Rachunkowość Finansowa”, „Prawo handlowe” oraz „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA. Ukończyła studium podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa, uczestniczyła w międzynarodowych programach rozwojowych kadry menedżerskiej grupy Veolia.

 
 
 
Bartosz Krysta

Członek Zarządu
Dyrektor Handlowy

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Górnośląskich Zakładach Energetycznych S.A. W latach 2005 – 2012 pracował w VATTENFALL SALES POLAND Sp. z o.o., najpierw na stanowisku Koordynatora ds. Portfela Sprzedaży i Wyceny Produktów, a następnie Kierownika Działu ds. Portfela Sprzedaży i Cenotwórstwa. Następnie od maja 2012 roku do lutego 2014 zajmował stanowisko Szef Biura Wycen i Pomiaru Ryzyka w TAURON POLSKA ENERGIA SA, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie i rozwój systemu pomiaru i kontroli ryzyka handlowego.

W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania Portfelem, a następnie Prezesa Zarządu w ENEA Trading Sp. z o.o. odpowiadając za zarządzanie strategiczne i operacyjne spółką. Ostatnio jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający w ZARMEN ENERGIA Sp. z o.o. tworzył od podstaw organizację zajmującą się handlem hurtowym energią elektryczną i instrumentami powiązanymi.

 
 
 
Aneta Przybysz

Członek Zarządu
Dyrektor Zasobów Ludzkich

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. Od 2011 roku pełniła tam funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, odpowiadając za budowanie strategii i realizację polityki personalnej i odpowiadając m.in. za obszar komunikacji wewnętrznej oraz współpracę ze związkami zawodowymi.

W lipcu 2015 roku objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., odpowiadała za obszar związany z rekrutacją, rozwojem i motywacją pracowników, za implementację m.in. narzędzi HR: modelu kompetencji, systemu oceny rocznej pracowników oraz programu zarządzania talentami.

Rada Nadzorcza Veolii Energii Warszawa S.A.:
Przewodniczący RadyFrederic Faroche
Wiceprzewodniczący RadyTomasz Krześniak
Członek RadyŁukasz Borkowski
Członek RadyDalida Gepfert
Członek RadyPaweł Gierwatowski
Członek RadyLuiz Richieri Hanania
Członek RadyAnna Kędziora-Szwagrzak
Członek RadyPiotr Kostrzewa
Członek RadyAgata Mazurek-Bąk
Członek RadyZofia Niebudek-Tomaszewska
Członek RadyMarcin Piasecki
Członek RadyPiotr Zahorowski
Członek RadyKrzysztof Zamasz

Akcjonariat:

  • Veolia Energia Polska S.A. – 97%
  • Pozostali – 3%
  • Miasto St. Warszawa – 1 akcja