×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Współczesność: zmiana właściciela i wejście w nową erę – inteligentna sieć ciepłownicza

W lutym 2011 roku Prezydent Warszawy zaprosił inwestorów do negocjacji w sprawie kupna akcji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC), stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki. W tym czasie SPEC był jedną z największych spółek należących do Warszawy i największą samorządową z sektora ciepłowniczego w Polsce. W połowie 2011 roku władze Stolicy zadecydowały o sprzedaży SPEC za sumę blisko 1,5 mld zł.

Prywatyzacja wzbudzała liczne protesty warszawiaków. Jednak dzięki temu w ciągu krótkiego czasu miasto pozyskało kwotę, która w innych okolicznościach byłaby nie do uzyskania w okresie kolejnych kilkudziesięciu lat. Istotne były też potrzeby inwestycyjne samej spółki, która wciąż musiała utrzymywać swoją infrastrukturę na poziomie gwarantującym niezawodne dostarczanie jej usług mieszkańcom.

25 sierpnia 2011 roku warszawscy radni zgodzili się na prywatyzację SPEC. Nowy inwestor – Dalkia, a potem Veolia, zobowiązał się, że „w ciągu kolejnych 7 lat zainwestuje w SPEC 1 miliard złotych, z czego 80 proc tej kwoty to inwestycje w miejską sieć ciepłowniczą” – podkreśliła w swoim wystąpieniu podczas sesji Rady Warszawy Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Od tej pory połączenie umiejętności pracowników SPEC ze światowymi doświadczeniami Dalkii (obecnie Veolii) gwarantuje kontynuację skutecznej polityki firmy. Od tamtej pory największy nacisk kładzie się na modernizację sieci oraz zwiększanie jej zasięgu, czyli podłączenie do niej jak największej liczby mieszkańców. Dzięki temu osiąga się efekt ekologiczny – bezpośrednio przyczynia się to do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” i tym samym do znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, a także ekonomiczny – centralne ogrzewanie jest obecnie jednym z najtańszych dostępnych na rynku w Polsce.

W 2014 roku rozpoczął się również projekt budowy Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej, który miał na celu wsparcie i optymalizację procesów decyzyjnych. Sieć została wyposażona w infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła oraz system zintegrowanego i zdalnego zarządzania. Projekt ten był pionierski z uwagi na skalę i kompleksowość, ponieważ warszawska sieć ciepłownicza to największy tego typu system w całej Unii Europejskiej. Dzięki naszym pracom warszawiacy mogą cieszyć się tanim i bezpiecznym ciepłem.

Stały rozwój sieci ciepłowniczej to jeden ze sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza. Równie ważne są jednak inwestycje zwiększające efektywność energetyczną czy wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących detekcji ubytków, czyli sposobów na wczesne wykrywanie miejsc potencjalnie narażonych na awarię.

W latach 2012-2016 wybudowano 84 kilometry nowych rurociągów, 77 kilometrów poddanych zostało natomiast modernizacji. Inwestycje te pochłonęły ponad 750 milionów złotych, z czego 175 milionów tylko w roku 2016. Do najważniejszych realizacji należy przyłączenia osiedla Niedźwiadek w Ursusie. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie ułożenie sieci dalej na zachód, w kierunku Pruszkowa. Wcześniej jednak przyłączone zostanie osiedle Skorosze, dzięki czemu możliwa będzie likwidacja lokalnych kotłowni.

“Posiadanie tak rozległej i efektywnej sieci ciepłowniczej jest zarówno szansą, jak i dużym atutem Warszawy. Veolia dostarcza warszawiakom ciepło z poszanowaniem środowiska naturalnego. Czujemy się odpowiedzialni, aby oferować klientom ciepło dobrej jakości w korzystnych cenach i jednocześnie realizować plan rozbudowy sieci ciepłowniczej w pozostałych częściach Warszawy. Naszym celem jest poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie strat ciepła, to właśnie dlatego zainicjowaliśmy projekt Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej. Jego realizacja pozwoli znacząco zwiększyć wydajność sieci ciepłowniczej w Warszawie i sprawić by stała się najbardziej efektywną siecią w Polsce, co leży w interesie stolicy, jak i jej mieszkańców” – mówił ówczesny prezes zarządu Veolii Energii Warszawa Jacky Lacombe.

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej została zrealizowana dzięki projektowi „Inteligentna Sieć Ciepłownicza”, który był współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki realizacji projektu znacznie ograniczono straty ciepła na sieci. Zautomatyzowany system „wskaże” dyspozytorom najefektywniejsze rozwiązania w oparciu o matematyczną analizę danych bieżących i historycznych.

Obecnie Veolia stale dąży do ograniczania strat ciepła, stale inwestuje w sieć ciepłowniczą, dzięki czemu zmniejsza się liczby awarii. Wdrażane są rozwiązania efektywne energetycznie w celu utrzymania cen ciepła na akceptowalnym dla odbiorców poziomie. Dzięki temu warszawskie ceny ciepła zaliczają się do jednych najniższych w kraju.

Spółka odpowiada za ok. 80% zapotrzebowania na ciepło i dostarcza je do ok.1,42 mln mieszkańców stolicy.

W 2021 roku Veolia podpisała umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej na moc cieplną na poziomie 131 MW. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań redukcja zapotrzebowania na energię cieplną wyniosła 123 400 GJ. Nastąpiło również zmniejszenie emisji CO2 o 14,5 tys. ton w skali roku.

Jednym z większych sukcesów Veolii Energii Warszawa w roku 2021 było rekordowe ograniczenie strat ciepła na przesyle, które wyniosło 10,09%. Był to najlepszy wynik w historii warszawskiej sieci ciepłowniczej a także jeden z najlepszych w Polsce w zestawieniu z innymi dużymi systemami. Dla porównania, w 2013 roku straty w warszawskim systemie ciepłowniczym wyniosły 11,96%.

Przez ostatnie osiem lat nastąpiła rozbudowa sieci o 142 km. Aktualnie warszawska sieć ciepłownicza, którą zarządza Veolia Energia Warszawa, wynosi 1870 km i jest największą w Unii Europejskiej i czwartą co do długości na świecie.