×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Krok 4
UMOWA O PRZYŁĄCZENIE

Przesłałeś wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej i jesteś już w kontakcie z dedykowanym Kierownikiem Projektu?
Zatem została rozpoczęta realizacja KROKU 4 – Umowa przyłączeniowa


KROK 4


Przyłączenie do m.s.c. nastąpi na podstawie zawartej umowy przyłączeniowej i po spełnieniu Warunków Przyłączenia. Umowa przyłączeniowa zawiera istotne postanowienia dotyczące zakresu prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania, jest również podstawą do rozpoczęcia realizacji w zakresie prac budowlanych. W ramach umowy przyłączeniowej określone dodatkowo zostaną m.in.:

 • termin realizacji przyłączenia,
 • wysokość opłaty za przyłączenie (jeśli dotyczy),
 • miejsce rozgraniczenia własności,
 • warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, 
 • przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży ciepła,
 • moc przyłączeniowa.

Dokumenty, które są podstawą do zawarcia umowy, znajdują się TUTAJ.

Dlaczego KROK 4 jest ważny?

To etap, w którym:

 • uzgadniamy zakres robót objętych umową,
 • uzgadniamy harmonogramy oraz tryb realizacji umowy o przyłączenie,
 • przygotowujemy projekt umowy o przyłączenie,
 • następnie prowadzimy negocjacje i uzgadniamy zapisy umowy i warunki realizacji przyłączenia,
 • w następstwie ww. obustronnych uzgodnień i działań zawieramy umowę.

Wszystkie dokumenty, które są podstawą do zawarcia umowy, znajdują się TUTAJ 


Umowa o przyłączenie jest dokumentem niezbędnym do zrealizowania inwestycji. Ma ona na celu obustronne porozumienie w zakresie praw i obowiązków Stron.


INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

Współpracuj z Kierownikiem Projektu.

Na tym etapie ścisła współpraca oraz sprawna komunikacja są konieczne, aby sprawnie przejść procedurę przygotowania i zawarcia Umowy o przyłączenie. Dlatego poprosimy Cię o przygotowanie harmonogramu Twojej inwestycji, począwszy od terminu, na jaki będzie potrzebne zasilenie budynku w ciepło, informację o ograniczeniach związanych wykonywaniem prac na budowie, a także dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

Na tej podstawie Kierownik Projektu będzie mógł zaproponować zapisy umowne gwarantujące sprawne przeprowadzenie inwestycji. Wszystkie informacje przekazane na tym etapie będą istotne dla terminowości realizacji projektu.