×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. współpracują nad projektem odzyskiwania ciepła z warszawskich instalacji i sieci kanalizacyjnej. Spółki podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie oceny możliwości odzysku tzw. ciepła traconego oraz ciepła pochodzącego ze ścieków w celu wykorzystania go na potrzeby własne oraz miasta.

Zasoby tzw. ciepła traconego, które powstaje w sezonie letnim głównie w procesach technologicznych towarzyszących oczyszczaniu ścieków, a także ciepło ze ścieków oczyszczonych i kanalizacji ogólnospławnej, mogą być wykorzystywane w sieci dystrybucyjnej miasta zarządzanej przez Veolię oraz na potrzeby własne MPWiK. Ocena potencjału tych źródeł oraz możliwości techniczne ich eksploatacji to podstawa współpracy spółek.

MPWiK i Veolia będą badać możliwości odzysku ciepła w dwóch oczyszczalniach ścieków: „Czajka” i „Południe”, a także w eksploatowanych przez MPWiK kolektorach kanalizacyjnych i innych instalacjach oraz wykorzystania go na potrzeby miasta, tj. dostarczenie go do Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej oraz na potrzeby MPWiK.

O ile pomyślne prognozy związane z oceną możliwości pozyskania tego rodzaju energii zostaną potwierdzone, będą one mogły skutkować zawarciem umów dotyczących zaprojektowania instalacji odzysku ciepła z oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe” oraz kolektorów kanalizacyjnych a następnie budowy takiego nowoczesnego systemu. Projekt ma szansę przełożyć się pozytywnie na funkcjonowanie Spółek MPWiK i Veolia oraz miasta w rozumieniu proekologicznym, a także w aspekcie ekonomicznym – podkreśla Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK.

Projekt wpisuje się w ekologiczne działania MPWiK w ramach gospodarki obiegu zamkniętego i poszukiwania energii z odnawialnych źródeł przy minimalizacji użycia paliw kopalnych. Jest także częścią szeroko zakrojonych działań Warszawy określonych w „Strategii #Warszawa2030” odnoszących się do emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Nowoczesne rozwiązania w energetyce to kompleksowe myślenie o środowisku i mieszkańcach. Rozpoczynamy wspólnie pracę nad projektem, który ma przynieść pozytywne efekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Ciepło odpadowe może służyć do ogrzewania budynków przemysłowych i mieszkalnych. Grupa Veolia wdrożyła już z  powodzeniem takie rozwiązanie w podpoznańskim Szlachęcinie i wierzymy, że takie innowacyjne podejście będzie kolejnym krokiem w redukcji paliw kopalnych na potrzeby Warszawy – mówi Paweł Orlof, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Veolii Energii Warszawa S.A.