×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W trosce o jakość powietrza w Polsce powołano Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-2020).

POIŚ 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki z tego programu są przeznaczone na wsparcie poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego dla mieszkańców.

Veolia Energia Warszawa uzyskała wsparcie z tego programu. Pozyskane środki POIŚ 2014 -2020 umożliwiły modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zmniejszyła się emisja gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń pyłowo–gazowych.

Warszawski system ciepłowniczy, którym zarządza Veolia Energia Warszawa, jest największy w Unii Europejskiej i liczy sobie ok. 1900 km długości sieci i dostarcza ciepło do ponad 19 000 obiektów.

Schemat warszawskiego systemu ciepłowniczego:

W stolicy na bieżąco prowadzone są prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej, tak aby mieszkańcy Warszawy mieli stały, nieprzerwany dostęp do bezpiecznego, ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska ciepła o najlepszych parametrach.

Wymianę rurociągów ułożonych w technologii kanałowej na preizolowaną rozpoczęto w warszawskim systemie ciepłowniczym w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku i od tamtej pory jest ona systematycznie prowadzona.

Zagwarantowanie ciągłości dostaw ciepła do odbiorców było jedną z przyczyn  rozpoczęcia realizacji projektu modernizacji sieci ciepłowniczych. W tym celu 17 listopada 2017 roku Veolia Energia Warszawa podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. o dofinansowanie dwóch etapów projektu o nazwie: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I oraz Etap II”.

W ramach etapu pierwszego modernizacja objęła 19,32 km sieci ciepłowniczej o średnicach od DN 32 do DN 700 wykonanej przed laty w technologii kanałowej. Stara sieć posiadała nieefektywną izolację termiczną, dlatego wymieniono ją na nową, wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Długość odcinków sieci po modernizacji wyniosła 20,7 km, a emisja CO2, zmniejszyła się o 5 tys. ton na rok. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniosło niemal 37 000 GJ/rok, a pyłów o 0,81 tony na rok.

Od połowy 2017 r. do końca 2019 r. prace inwestycyjne prowadzone były na terenie większości dzielnic stolicy. Rozliczenie projektu planowo przypadło na połowę 2020 r.

W etapie drugim w taki sam sposób zmodernizowano 26,41 km kanałowej sieci ciepłowniczej o średnicach od DN 20 do DN 1100. Po zakończeniu tego etapu długość zmodernizowanej  sieci wynosi 21,24 km. Etap ten był realizowany w okresie od 2018 do 2023 r.

W przypadku efektów środowiskowych, w roku 2024 zostanie osiągnięty wskaźnik zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych CO2, o 5 303,9 ton na rok, SO2 o 13,30 Mg/rok, NOx o 6,76 Mg/rok oraz pyłów o ok. 0,84 tony na rok. Ten poziom zmniejszenia emisji pozwala na podłączenie do sieci ciepłowniczej ok. 2 000 mieszkań o powierzchni 50 m2 bez zwiększania emisji zanieczyszczeń.

W tym samym czasie użycie energii pierwotnej w 2024 roku zmniejszy się o 37 959,49 GJ/rok, co odpowiada ilości ciepła potrzebnego do ogrzania 2 000 mieszkań o powierzchni 50 m2.

Nowa, preizolowana sieć ciepłownicza

W obu etapach projektu głównym celem była efektywna i niskoemisyjna dystrybucja ciepła w Warszawie realizowana poprzez obniżenie strat ciepła na przesyle. W efekcie, do dostarczenia odbiorcom tej samej, co wcześniej ilości ciepła, potrzebna jest jego mniejsza ilość. Daje to wymierny efekt ekonomiczny i ekologiczny – zmniejsza się zużycie paliw i emisji zanieczyszczeń towarzyszących jego wytwarzaniu.

Oprócz celów środowiskowych kolejnym najważniejszym efektem realizacji projektu było zapewnienie użytkownikom stabilnych i bezpiecznych dostaw ciepła.

Warto dodać, że pozytywne rezultaty realizacji obydwu etapów projektu pozwoliły na przygotowanie i rozpoczęcie realizacji trzeciego etapu modernizacji warszawskiej sieci ciepłowniczej, który także otrzymał dofinansowanie z POIŚ 2014-2020.