×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Dla kogo

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów wyższych do udziału w VI edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”.

Program skierowany jest do najlepszych studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia dzięki współpracy z Veolią, która zarządza w Warszawie największą siecią ciepłowniczą w Unii Europejskiej.

W ramach programu studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Veolii będą mieli możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.

Veolia oferuje w ramach programu wsparcie merytoryczne, praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest w semestrze letnim 2018/2019, zdefiniowanych zostało 11 zagadnień, które będą bazą dla formułowania tematów prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.

Harmonogram programu:

  • do 25 lutego 2019 r. – nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie,
  • od 11 marca 2019r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych,
  • do 27 marca 2019 r. – decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w programie,
  • do 12 kwietnia 2019 r. – podpisanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do programu
  • 15 kwietnia 2019 – rozpoczęcie VI edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

Więcej informacji oraz tematyka prac dyplomowych w zamieszczonych poniżej w materiałach do pobrania.

Kontakt do koordynatora programu

Andrzej Gorczyca, e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com, tel. kom.: 510 295 897

Materiały:

Zrób dyplom z Veolią – opis programu (PDF)

Lista tematów VI Edycji programu Zrób Dyplom z Veolią (PDF)

POBIERZ – Karty z opisami tematów prac dyplomowych

1. DE_01 – Nowoczesne sposoby  identyfikowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu węzła cieplnego przy wykorzystaniu odczytywanych parametrów dostarczanego nośnika ciepła 

2. DE_02 –  Interaktywne sposoby monitorowania parametrów i poprawności zużycia ciepła w obiektach. Prognozowanie i raportowania ilości dostarczanego ciepła do obiektów 

3. DT_01 –  Wpływ temperatury zasilania na pracę Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego – zaproponowanie nowej tabeli regulacyjnej na podstawie analiz danych historycznych i symulacji hydraulicznych z programu Termis 

4. DT_02 – Przygotowanie zautomatyzowanego raportu do wykrywania błędów pomiarowych dla ciśnień i temperatur w komorach ciepłowniczych oraz węzłach cieplnych

5. DT_03 – Zaproponowanie metodyki porównywania kosztów awarii na różnych obiektach ciepłowniczych, zaproponowanie sposobu priorytetyzacji zadań w oparciu o metodykę SDM 

6. DT_04 – Szacowanie niekontrolowanych ubytków wody sieciowej spowodowanych awariami

7. DT_05 – Opracowanie algorytmu na potrzeby obliczenia wielkości zmniejszenie zużycia ciepła w budynku po wprowadzeniu harmonogramów pracy  węzła c.o. i c.w.u.

8. DT_06 – Opracowanie algorytmu na potrzeby obliczenia wpływu obniżenia temperatury zasilania instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. na wielkość zmniejszenia zużycia ciepła w budynku 

9. DT_07 – Opracowanie raportu sterującego prezentującego oszczędności energii dla świadczonej Usługi Zarządzania Energią VWAW

10. DT_08 – Scentralizowany system detekcji ubytków wody sieciowej wykorzystujący akustyczne i ultradźwiękowe metody detekcji 

11. DT_09 – Porównanie technologii komunikacyjnych LPWA (Low-Power Wide-Area) do zastosowań telemetrycznych i zdalnego sterowania w systemach ciepłowniczych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) i będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w programie „Zrób dyplom z Veolią”.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji np. dostawcom korespondencji.

Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, a z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com