menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Doposażenie w instalację ciepłej wody

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz mając na względzie racjonalne wykorzystanie energii, proponujemy Państwu realizację projektu doposażenia indywidualnych węzłów cieplnych w moduł ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować stosowanie indywidualnych podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych na rzecz rozwiązania bezpiecznego, ekonomicznego i komfortowego dla mieszkańców. Ciepła woda z modułu c.w. dostępna jest przez całą dobę i charakteryzuje się stałą temperaturą. Jest produktem konkurencyjnym cenowo, dlatego opłaty za jej zużycie będą niższe.

Kolejnym istotnym udogodnieniem dla Zarządców i Administratorów budynków jest możliwość wspólnego rozliczenia c.w. I c.o. Dzięki temu, na jednej fakturze znajdą się opłaty za ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Jeśli węzeł c.o. jest własnością Veolii Energii Warszawa S.A. proponujemy pełną realizację przedsięwzięcia:

 • montaż modułu c.w. w pomieszczeniu węzła cieplnego,
 • podłączenie modułu c.w. do istniejącego węzła centralnego ogrzewania,
 • całodobowy serwis obejmujący nadzór eksploatacyjny, bieżącą konserwację oraz ewentualne naprawy i modernizacje.

 

Po stronie Odbiorcy pozostaje jedynie:

 • opracowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej c.w. zasilającej budynek.
 • wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości uzależnionej od mocy przyłączeniowej modułu ciepłej wody
 • Realizacja projektu doposażenia budynku w moduł c.w.


Etap wstępny:

 

 • należy wystąpić do Działu Technicznego:  ul. Wejnerta 27, 02-619 Warszawa o podanie technicznych możliwości doposażenia indywidualnego węzła cieplnego c.o. W moduł c.w.,
 • Dział Techniczny wydaje informację o technicznych możliwościach doposażenia indywidualnego węzła cieplnego w moduł c.w., i przesyła do Odbiorcy,
 • po otrzymaniu pozytywnej informacji Odbiorca występuje do Działu Technicznego (ul. Wejnerta 27, 02-619 Warszawa) o dodatkowy przydział ciepła na cele c.w. na druku Wniosek o wydanie warunków zmiany mocy dla istniejącego obiektu
 • Dział Techniczny przygotowuje Dodatkowy przydział ciepła wraz z informacją o odpłatności klienta za doposażenie oraz informacją o konieczności wykonania ewentualnych prac budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych w pomieszczeniu węzła.
 • Biuro Rozwoju Rynku (Dział Projektów Konkurencyjnych) przesyła do Klienta ofertę handlową wraz z Dodatkowym przydziałem ciepła.

 

Etap przygotowawczy:

 

 • Odbiorca opracowuje projekt techniczny doposażenia budynku w instalację wewnętrzną centralnej c.w., jeden egzemplarz przekazuje do Biura Rozwoju Rynku, uzyskuje prawomocny dokument pozwalający na budowę,
 • Biuro Rozwoju Rynku przygotowuje indywidualną umowę na doposażenie węzła cieplnego c.o. w moduł c.w., którą podpisują Odbiorca i Veolia Energia Warszawa S.A.,

 
Etap realizacyjny:

 • Odbiorca przygotowuje i buduje instalację wewnętrzną c.w., zgłasza do ZEC zakończenie budowy oraz gotowość instalacji wewnętrznej do odbioru ciepła,
 • Veolia Energia Warszawa S.A. przygotowuje i buduje w węźle cieplnym moduł c.w.,
 • ZEC po otrzymaniu zgłoszenia o gotowości, podłącza instalację do modułu c.w., i dostosowuje inne urządzenia do zmienionych warunków dostawy ciepła,
 • Odbiorca składa w Biurze Obsługi Klienta Veolii Energii Warszawa S.A., Plac Unii C, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa Zlecenie na dostawę ciepła lub zawiera nową Umowę kompleksową dostarczania ciepła w przypadku, gdy taka nie była podpisana. Kontakt do Biura Obsługi Klienta
 • ZEC i Odbiorca podpisują protokół z regulacji węzła i uruchomienia dostawy ciepła na uzyskanie ciepłej wody.

 

W przypadku węzłów cieplnych pozostających na majątku Odbiorcy, koszt doposażenia węzła cieplnego w moduł c.w. ponosi Odbiorca, lub jeżeli po wyremontowaniu węzła cieplnego zawrze odpowiednią umowę i przekaże go do Veolia Energia Warszawa S.A. - tryb postępowania będzie zgodny z podanym wyżej.

 

Informacji na powyższy temat udzielają pracownicy Biura Rozwoju Rynku – Dział Projektów Konkurencyjnych.