×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Cena ciepła, którą płaci użytkownik końcowy (odbiorca ciepła), np. w budynku wielorodzinnym zależy od wielu czynników, najprościej jednak jest przedstawić końcową cenę w następujący sposób: Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zapotrzebowania ciepła budynku, które jest związane m.in. ze stanem jego termoizolacji oraz  przeznaczeniem.

Opłaty stałe pokrywają koszty utrzymania instalacji i urządzeń służących do produkcji i przesyłu energii (ciepła).

1. Opłaty stałe – zależne od zapotrzebowania budynku (mocy zamówionej): – opłata za moc  zamówioną (poz. 3) – opłata za przesył (poz. 4)

2. Opłaty zmienne – związane z faktyczną ilością zużytej energii (ciepła): – opłata zużytą energię (poz. 1) – opłata za przesłaną energię (poz. 2)

Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zapotrzebowania ciepła budynku, które jest związane m.in. ze stanem jego termoizolacji oraz  przeznaczeniem. Opłaty stałe pokrywają koszty utrzymania instalacji i urządzeń służących do produkcji i przesyłu energii (ciepła). Opłaty zmienne są bezpośrednio zależne od ilości zużytej energii (ciepła) wykorzystywanych na potrzeby ogrzania budynku i pomieszczeń w nim zlokalizowanych oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej.   Za 82% ceny ciepła, jaką na rachunku widzi mieszkaniec Warszawy, odpowiedzialne są firmy które nie należą do Veolii Energii Warszawa, a które produkują ciepło, czyli podgrzewają w elektrociepłowniach wodę, która później trafia do rur. Jedynie za 18% ceny ciepła, jaką na rachunku widzi mieszkaniec Warszawy, odpowiada Veolia Energia Warszawa, która eksploatuje warszawską sieć ciepłowniczą.

Kliknij obrazek, by powiększyć

Jednocześnie informujemy, że to na nas spoczywa obowiązek informowania o każdorazowej zmianie taryfy bez względu na to, czy zmiana dotyczy taryfy Veolii Energii Warszawa – właściciela sieci ciepłowniczej czy dotyczy zmiany taryfy firm produkujących ciepło nienależących do Veolii.

Veolia Energia Warszawa jako dostawca ciepła do mieszkańców Warszawy nie ma wpływu na ceny firm wytwarzających ciepło, ale zobowiązana jest uwzględnić stawki producentów ciepła w swojej cenie oraz końcowej taryfie cen ciepła. 

Veolia Energia Warszawa, która jest odpowiedzialna za dystrybucję ciepła, czyli transport ciepła z elektrociepłowni należących do innych firm do budynków w Warszawie, nieustannie dąży do utrzymania opłat za świadczone przez siebie usługi dystrybucji ciepła na jak najniższym poziomie. Pobierane przez nas opłaty przeznaczane są przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania instalacji i urządzeń służących do przesyłu ciepła. 

Dla przykładu: w latach 2019-2024 ceny ciepła w przypadku właściciela mieszkania o pow. 50 m2 i zużyciu 25 GJ/rok w grupie taryfowej A3B1C1 wzrosły w części rachunku, za którą odpowiada Veolia, jedynie o 228,73 zł, podczas gdy opłaty  firm produkujących ciepła dla mieszkańców Warszawy wzrosły w tym czasie o 2055,87 zł.  Obecne ceny przesyłu ciepła, czyli część, za którą odpowiada Veolia w Warszawie, są niższe niż w innych dużych miastach w Polsce i stanowią jedynie 18% kosztów ponoszonych przez odbiorców. 

Wyciąg z Taryfy dla ciepła jest dostępny na stronie https://www.energiadlawarszawy.pl/strefa-klienta/taryfy-i-cenniki/taryfy-dla-ciepla/