×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Za 81% ceny ciepła, jaką na rachunku widzi mieszkaniec Warszawy, odpowiedzialne są firmy które nie należą do Veolii Energii Warszawa, a które produkują ciepło, czyli podgrzewają w elektrociepłowniach wodę, która później trafia do rur.

Jedynie za 19% ceny ciepła, jaką na rachunku widzi mieszkaniec Warszawy, odpowiada Veolia Energia Warszawa, która eksploatuje warszawską sieć ciepłowniczą.

Kliknij obrazek, by powiększyć

Jednocześnie informujemy, że to na Veolii Energii Warszawa spoczywa obowiązek informowania o każdorazowej zmianie taryfy bez względu na to, czy zmiana dotyczy taryfy Veolii Energii Warszawa-właściciela sieci ciepłowniczej czy dotyczy zmiany taryfy firm produkujących ciepło nienależących do Veolii.

Veolia Energia Warszawa jako dostawca ciepła do mieszkańców Warszawy nie ma wpływu na ceny firm wytwarzających ciepło, ale zobowiązana jest uwzględnić stawki producentów ciepła w swojej cenie oraz końcowej taryfie cen ciepła. 

Veolia Energia Warszawa, która jest odpowiedzialna za dystrybucję ciepła, czyli transport ciepła z elektrociepłowni należących do innych firm do budynków w Warszawie, nieustannie dąży do utrzymania opłat za świadczone przez siebie usługi dystrybucji ciepła na jak najniższym poziomie.

Pobierane przez Veolię opłaty przeznaczane są przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania instalacji i urządzeń służących do przesyłu ciepła. 

Dla przykładu: w latach 2019-2022 ceny ciepła w przypadku właściciela mieszkania o pow. 50 m2 i zużyciu 25 GJ/rok w grupie taryfowej A3B1C1 wzrosły w części rachunku, za którą odpowiada Veolia, jedynie o 228,73 zł, podczas gdy opłaty  firm produkujących ciepła dla mieszkańców Warszawy wzrosły w tym czasie o 2055,87 zł. 

Obecne ceny przesyłu ciepła, czyli część, za którą odpowiada Veolia w Warszawie, są niższe niż w innych dużych miastach w Polsce i stanowią jedynie 19% kosztów ponoszonych przez odbiorców. 

Klikając w poniższe obrazki, dowiedzą się Państwo więcej na temat sposobu dostarczania ciepła w Warszawie a także o tym, z czego składa się cena ciepła i jak lepiej dbać o środowisko:

Skąd się bierze ciepło w Warszawie? (Kliknij w obrazek)

Od czego zależy rachunek za ciepło w Warszawie? (Kliknij w obrazek)

Jak oszczędzać ciepło i dbać o środowisko? (Kliknij w obrazek)