×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Na podstawie par. 23 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Veolia Energia Warszawa S.A. przedstawia informacje o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej. Veolia Energia Warszawa S.A. eksploatuje systemy ciepłownicze:
  1. Warszawski System Ciepłowniczy
Zasilany ze źródeł PGNiG Termika S.A. i MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Długość sieci ciepłowniczej – ok.1800 km Tabela regulacyjna wody sieciowej typ I Tabela regulacyjna wody sieciowej typ II Ciśnienie: zasilanie 0,8 – 1,4 MPa, powrót 0,2 – 0,3 MPa
  • Międzyleski System Ciepłowniczy
Zasilany ze kotłowni węglowej Veolia Energia Warszawa S.A. Długość sieci ciepłowniczej – ok.15,4 km Tabela regulacyjna wody sieciowej Ciśnienie: zasilanie 0,8 – 1,4 MPa, powrót 0,2 – 0,3 MPa
  • Lokalne systemy ciepłownicze w Dzielnicy Ursus
Zasilane z należących do Veolia Energia Warszawa S.A. kotłowni gazowych przy adresach: Rakietników 25A, Nurzyńska 1, Kolorowa 15. Tabela regulacyjna wody instalacyjnej c.o. Ciśnienie: zasilanie 0,6 – 1,0 MPa, powrót 0,2 MPa Obecnie Veolia Energia Warszawa S.A. prowadzi prace zmierzające do przełączenia zasilania budynków z ww. kotłowni gazowych na zasilenie z Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego. Zakończenie robót planowane jest w 2020 r.
Wytyczne techniczno-eksploatacyjne dla sieci ciepłowniczych: Zasady przyłączenia nowych podmiotów do sieci ciepłowniczych Veolia Energia Warszawa S.A. Zasady zmiany mocy zamówionej zawarte są w pkt. XI OWU umowy kompleksowej Formularz wniosku o zmianę mocy zamówionej Układy technologiczne urządzeń odbiorcy: Ogólne założenia techniczno-eksploatacyjne dla węzłów cieplnych Ogólne założenia techniczno-eksploatacyjna dla instalacji wewnętrznych Wytyczne do projektowania węzłów cieplnych: LINK

Attachments