×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Co to jest Ciepło Systemowe?

Ciepło systemowe to marka produktu, ciepła i ciepłej wody użytkowej, dostarczanego przez polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze do biur, mieszkań, zakładów przemysłowych i obiektów handlowych. Ciepło systemowe dostarczane jest do 15 milionów mieszkańców naszego kraju. To najbardziej przyjazny dla środowiska, bezobsługowy, niezawodny, bezpieczny i konkurencyjny cenowo sposób ogrzewania. Nowoczesne systemy dostarczania ciepła systemowego pozwalają na racjonalne wykorzystanie energii z korzyścią dla środowiska i portfela użytkowników.

Jakie są korzyści z ciepła systemowego?

Ciepło systemowe, przesyłane dzięki instalacjom ciepłowniczym, stanowi jeden z najważniejszych elementów infrastruktury polskich miast i jest przedmiotem strategii zaopatrzenia miast w energię. Ciepło systemowe dostarczane do odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej produkowane jest w elektrociepłowniach wraz z energią elektryczną, co jest optymalnym wariantem wykorzystania paliw.

Jak powstaje ciepło systemowe?

W procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji elektrociepłownie coraz częściej stosują biomasę. Jest to odzwierciedleniem szerokiego zaangażowania polskiej energetyki na rzecz ochrony środowiska poprzez zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Taka odpowiedzialność w połączeniu z efektywnością energetyczną czyni ciepło systemowe produktem nowoczesnym, zapewniającym zrównoważony rozwój miast. Marka ciepło systemowe legitymując się Godłem „Teraz Polska”, należy do grona produktów i usług będących wzorem biznesowego działania zarówno w obszarze rynkowym, jak i wizerunkowym.

Zalety Ciepła Systemowego:

 •   Niskie koszty i szybka realizacja inwestycji
 •   Przyjazne dla użytkowników i ich środowiska
 •   Możliwość pełnej regulacji i wysoka sprawność systemu
 •   Niewielkie wymagania prawne dla pomieszczeń z węzłami cieplnymi
 •   Dostawa węzła cieplnego w postaci zmontowanej (kompakt)
 •   Całodobowy serwis
 •   Jeden z najtańszych nośników ciepła

Zakres działalności:

 • wytwarzanie i dystrybucja ciepła
 • eksploatacja kotłowni, sieci i węzłów cieplnych
 • eksploatacja wewnętrznych instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania
 • rozliczanie dostaw ciepła oraz jej kosztów na lokale w budownictwie wielorodzinnym
 • eksploatacja urządzeń energetycznych odbiorcy (węzły, kotłownie)
 • eksploatacja wewnętrznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • rozbudowa istniejących źródeł ciepła (węzłów, kotłowni) i instalacji o produkcję i dostawy ciepłej wody
 • kompleksowa obsługa obiektów
 • zarządzanie instalacjami w obiektach przemysłowych
 • kompleksowa obsługa wszystkich zainteresowanych podłączeniem do eksploatowanych systemów energetycznych
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych związanych z efektywnym gospodarowaniem energią