×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

INFORMACJA O ZWALCZANIU LEGIONELLI

Co to jest Ciepło Systemowe?

Ciepło systemowe to marka produktu, ciepła i ciepłej wody użytkowej, dostarczanego przez polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze do biur, mieszkań, zakładów przemysłowych i obiektów handlowych. Ciepło systemowe dostarczane jest do 15 milionów mieszkańców naszego kraju. To najbardziej przyjazny dla środowiska, bezobsługowy, niezawodny, bezpieczny i konkurencyjny cenowo sposób ogrzewania. Nowoczesne systemy dostarczania ciepła systemowego pozwalają na racjonalne wykorzystanie energii z korzyścią dla środowiska i portfela użytkowników.

Jakie są korzyści z ciepła systemowego?

Ciepło systemowe, przesyłane dzięki instalacjom ciepłowniczym, stanowi jeden z najważniejszych elementów infrastruktury polskich miast i jest przedmiotem strategii zaopatrzenia miast w energię. Ciepło systemowe dostarczane do odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej produkowane jest w elektrociepłowniach wraz z energią elektryczną, co jest optymalnym wariantem wykorzystania paliw.

Jak powstaje ciepło systemowe?

W procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji elektrociepłownie coraz częściej stosują biomasę. Jest to odzwierciedleniem szerokiego zaangażowania polskiej energetyki na rzecz ochrony środowiska poprzez zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Taka odpowiedzialność w połączeniu z efektywnością energetyczną czyni ciepło systemowe produktem nowoczesnym, zapewniającym zrównoważony rozwój miast. Marka ciepło systemowe legitymując się Godłem „Teraz Polska”, należy do grona produktów i usług będących wzorem biznesowego działania zarówno w obszarze rynkowym, jak i wizerunkowym.

Zalety Ciepła Systemowego:

 •   Niskie koszty i szybka realizacja inwestycji
 •   Przyjazne dla użytkowników i ich środowiska
 •   Możliwość pełnej regulacji i wysoka sprawność systemu
 •   Niewielkie wymagania prawne dla pomieszczeń z węzłami cieplnymi
 •   Dostawa węzła cieplnego w postaci zmontowanej (kompakt)
 •   Całodobowy serwis
 •   Jeden z najtańszych nośników ciepła

Zakres działalności:

 • wytwarzanie i dystrybucja ciepła
 • eksploatacja kotłowni, sieci i węzłów cieplnych
 • eksploatacja wewnętrznych instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania
 • rozliczanie dostaw ciepła oraz jej kosztów na lokale w budownictwie wielorodzinnym
 • eksploatacja urządzeń energetycznych odbiorcy (węzły, kotłownie)
 • eksploatacja wewnętrznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • rozbudowa istniejących źródeł ciepła (węzłów, kotłowni) i instalacji o produkcję i dostawy ciepłej wody
 • kompleksowa obsługa obiektów
 • zarządzanie instalacjami w obiektach przemysłowych
 • kompleksowa obsługa wszystkich zainteresowanych podłączeniem do eksploatowanych systemów energetycznych
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych związanych z efektywnym gospodarowaniem energią