×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Białe certyfikaty.
Jesteś zainteresowany?  Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym czasie.

  Klikając „Wyślij” potwierdzasz, zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptację regulaminu świadczenia usług elektronicznych, który dostępny jest tutaj. Potwierdzasz także,że jesteś osobą pełnoletnią.

  Podaj wynik (wpisz cyfrę):  

  Białe Certyfikaty

  Świadectwa efektywności energetycznej

  Białe Certyfikaty – tak potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej

  Stanowią one potwierdzenie, że u inwestora zostało zrealizowane przedsięwzięcie, skutkujące określoną redukcja zużycia energii. Białe Certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii (TGE). Wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zgodnie z ustawą, wnioski o wydanie Białych Certyfikatów należy składać na etapie planowania, przed rozpoczęciem realizacji robót.

  Wartość umorzenia świadectw na rok 2022 wynosi: 1 toe = 1 914,42 zł

  lub zadzwoń: +48 508 038 813

  Dla kogo pozyskujemy Białe Certyfikaty

  Spółdzielnie mieszkaniowe,
  wspólnoty mieszkaniowe

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

  • termomodernizacja i remonty budynków,
  • ocieplenie ścian, fundamentów, stropodachów, dachów,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczych, inteligentne sterowanie
  • instalacja/modernizacja systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów,
  • budowa nowego węzła cieplnego,
  • zamiana paliwa – sposobu zasilania,
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
  • modernizacja/ wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
  • podniesienie sprawności węzła cieplnego - Zarządzanie energią cieplną w budynku modernizacja/ wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana napędów (pomp, wentylatorów, silników),
  • zastosowanie systemów pomiarowych i monitorujących media,
  • modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (opraw oświetleniowych lub źródeł światła),
  • modernizacja dźwigów transportu pionowego (wind osobowych i towarowych),

  Przemysł

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany źródeł oświetlenia, wdrażania inteligentnych systemów sterowania, systemów zasilania i urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych, a także urządzeń i instalacji wykorzystywanych w górnictwie i lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła

  Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jest zawarty w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku

  Schemat współpracy

  pozyskanie Białych Certyfikatów z Veolia

  WSTĘPNA IDENTYFIKACJA

  Wstępna identyfikacja planowanych przedsięwzięć służących efektywności energetycznej (PSPEE)
  - Veolia i klient

  AUDYT EFEKTYWNOŚCI
  ENERGETYCZNEJ

  Audyt efektywności energetycznej dla planowanych PSPEE oraz przygotowanie dokumentacji i wniosku do URE - Veolia

  REALIZACJA

  Realizacja planowanych PSPEE - klient

  AUDYT

  Audyt potwierdzający wykonanie zgłoszonych do URE PSPEE - Veolia

  UMOWA

  Zasady współpracy w procesie pozyskiwania Biłąych Certyfikatów
  - Veolia i klient

  ZŁOŻENIE WNIOSKU

  Złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (Białego Certyfikatu) do URE
  - Veolia

  ZAWIADOMIENIE
  PREZESA URE

  Zawiadomienie Prezesa URE o rozliczeniu planowanych PSPEE w terminie do 45 dni od dnia zakończenia - Veolia

  ROZLICZENIE UMOWY

  Przelew środków na konto Klienta - Veolia

  WSTĘPNA IDENTYFIKACJA

  Wstępna identyfikacja planowanych przedsięwzięć służących efektywności energetycznej (PSPEE)
  - Veolia i klient

  UMOWA

  Zasady współpracy w procesie pozyskiwania Biłąych Certyfikatów
  - Veolia i klient

  AUDYT EFEKTYWNOŚCI
  ENERGETYCZNEJ

  Audyt efektywności energetycznej dla planowanych PSPEE oraz przygotowanie dokumentacji i wniosku do URE - Veolia

  ZŁOŻENIE WNIOSKU

  Złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (Białego Certyfikatu) do URE
  - Veolia

  REALIZACJA

  Realizacja planowanych PSPEE - klient

  ZAWIADOMIENIE
  PREZESA URE

  Zawiadomienie Prezesa URE o rozliczeniu planowanych PSPEE w terminie do 45 dni od dnia zakończenia - Veolia

  AUDYT

  Audyt potwierdzający wykonanie zgłoszonych do URE PSPEE - Veolia

  ROZLICZENIE UMOWY

  Przelew środków na konto Klienta - Veolia

  lub zadzwoń: +48 508 038 813

  Korzyści

  z pozyskania Białych Certyfikatów

  „Bonus finansowy” - zwrot części poniesionych kosztów na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej

  Niższe rachunki za energię – jako efekt inwestycji

  Poprawa efektywności energetycznej budynku


  ZAUFAŁY NAM SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

  Veolia Energia Warszawa S.A. należy do grupy przedsiębiorstw zobligowanych do pozyskiwania i umorzenia Białych Certyfikatów, jako sprzedawca ciepła do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci. Obowiązek ten wynika
  z Ustawy o efektywności energetycznej z 20.05.2016.

  Dlatego pozyskujemy i odkupujemy Białe Certyfikaty od Klientów na bardzo korzystnych warunkach:

  - wszystkie formalności związane z przygotowaniem są po naszej stronie,
  - finansujemy koszty przygotowania audytu, dokumentacji, obrotu giełdowego,
  - „0” ryzyka biznesowego dla Klienta,
  - klient nie ponosi żadnych kosztów uczestnictwa w procesie pozyskania Białych Certyfikatów, takich jak: audyt energetyczny, współpraca z URE, koszty obrotu giełdowego i domu maklerskiego, opłaty skarbowe gwarantujemy ceny umorzenia,
  - rozliczamy efekt – umowa z Klientem o efekt, czyli uzgodniony z Inwestorem procent przychodu z uzyskanych Białych Certyfikatów,
  - wynagrodzenie uzyskujemy tylko wówczas, gdy z sukcesem pozyskamy Białe Certyfikaty.

  Robert Wiesiołek

  Kierownik Dz. Sprzedaży i Doradztwa Energetycznego,
  Veolia Energia Warszawa S.A.

  Robert Wiesiołek

  Kierownik Dz. Sprzedaży i Doradztwa Energetycznego,
  Veolia Energia Warszawa S.A.

  Od początku wprowadzenia w Polsce systemu Białych Certyfikatów skutecznie pozyskujemy je dla naszych klientów. Dzielimy się efektem, co dla klientów jest dodatkowym bonusem finansowym. Dla wszystkich nas ważne jest czyste środowisko, redukcja emisji gazów cieplarnianych, pyłów,
  i CO2. Jeśli zmniejszamy zapotrzebowanie na zużycie energii, to tym samym wpływamy na niższą produkcję energii i zużycie paliw kopalnych.

  lub zadzwoń: +48 508 038 813

  Kontakt

  Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami…   Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym czasie.

   Klikając „Wyślij” potwierdzasz, zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptację regulaminu świadczenia usług elektronicznych, który dostępny jest tutaj. Potwierdzasz także,że jesteś osobą pełnoletnią.

   Podaj wynik (wpisz cyfrę):  

   Dział Sprzedaży
   i Doradztwa energetycznego

   tel.: +48 508 038 813
   e-mail: sprzedaz.pl.vwaw@veolia.com


   Veolia Energia Warszawa
   ul. Stefana Batorego 2
   02-591 Warszawa