×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Zestawienia dotyczące struktury paliw znajdujące się w poniższych załącznikach przygotowano zgodnie z § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 z 2007 r., poz. 92) na podstawie danych własnych oraz otrzymanych od PGNIG Termika S.A., Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

Attachments