×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, oraz mając na względzie racjonalne wykorzystanie energii proponujemy Państwu realizację projektu doposażenia indywidualnych węzłów cieplnych w moduł ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować stosowanie indywidualnych podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych na rzecz rozwiązania bezpiecznego, ekonomicznego i komfortowego dla mieszkańców. Ciepła woda z modułu c.w. dostępna jest przez całą dobę i charakteryzuje się stałą temperaturą. Jest produktem konkurencyjnym cenowo. Kolejnym istotnym udogodnieniem dla Zarządców i Administratorów budynków jest możliwość wspólnego rozliczenia c.w. i c.o. Dzięki temu, na jednej fakturze znajdą się opłaty za ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Jeśli węzeł c.o. jest własnością Veolii Energii Warszawa S.A., firma zaproponuje pełną realizację przedsięwzięcia, na którą składają się:

 • opracowanie projektu doposażenia węzła w moduł c.w.
 • montaż modułu c.w. w pomieszczeniu węzła cieplnego,
 • podłączenie modułu c.w. do instalacji wewnętrznej c.w.
 • całodobowy serwis obejmujący nadzór eksploatacyjny, bieżącą konserwację oraz ewentualne naprawy i modernizacje.

Po stronie Odbiorcy pozostaje jedynie:

 • opracowanie projektu instalacji centralnej c.w. w budynku
 • wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej c.w. zasilającej budynek;
 • wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości uzależnionej od mocy przyłączeniowej modułu ciepłej wody;

Etap wstępny:

 • należy wystąpić do Działu Technicznego i Standaryzacji: Warszawa 02-591, ul. Stefana Batorego 2, o podanie technicznych możliwości doposażenia indywidualnego węzła cieplnego c.o. w moduł c.w.: Wniosek o wydanie warunków zmiany mocy dla istniejącego obiektu;
 • jeżeli technicznie istnieje możliwość doposażenia indywidualnego węzła cieplnego w moduł c.w Dział Techniczny i Standaryzacji Veolii Energii Warszawa wydaje stosowne warunki, a następnie przesyła je do Odbiorcy;
 • w warunkach wydanych przez Dział Techniczny i Standaryzacji Veolii Energii Warszawa określona jest ilość dodatkowego przydziału ciepła wraz z wyceną wykonania doposażenia, a także informacja o ewentualnej konieczności wykonania prac budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych w pomieszczeniu węzła;
 • Biuro Rozwoju Rynku Veolii Energii Warszawa (Dział Projektów Konkurencyjnych) przesyła do Klienta ofertę handlową.

Etap przygotowawczy:

 • Odbiorca opracowuje projekt techniczny doposażenia budynku w instalację wewnętrzną centralnej c.w., po czym jeden egzemplarz przekazuje do Biura Rozwoju Rynku Veolii Energii Warszawa, uzyskuje prawomocny dokument pozwalający na budowę;
 • Biuro Rozwoju Rynku przygotowuje indywidualną umowę na doposażenie węzła cieplnego c.o. w moduł c.w., którą podpisują obie strony (Odbiorca i Veolia Energia Warszawa S.A.).

Etap realizacyjny:

 • Odbiorca przygotowuje i buduje instalację wewnętrzną c.w., zgłasza do Rejonu zakończenie budowy oraz gotowość instalacji wewnętrznej do odbioru ciepła;
 • Veolia Energia Warszawa S.A. przygotowuje i buduje w węźle cieplnym moduł c.w.;
 • Rejon po otrzymaniu zgłoszenia o gotowości podłącza instalację do modułu c.w. i dostosowuje inne urządzenia do zmienionych warunków dostawy ciepła;
 • Odbiorca składa w Biurze Obsługi Klienta Veolii Energii Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa Zlecenie na dostawę ciepła lub zawiera nową umowę kompleksową dostarczania ciepła w przypadku, gdy taka nie była podpisana.
 • Rejon i Odbiorca podpisują protokół z regulacji węzła i uruchomienia dostawy ciepła na uzyskanie ciepłej wody.

W przypadku węzłów cieplnych pozostających na majątku odbiorcy koszt doposażenia węzła cieplnego w moduł c.w. ponosi odbiorca lub jeżeli po wyremontowaniu węzła cieplnego zawrze odpowiednią umowę i przekaże go do Veolia Energii Warszawa – tryb postępowania będzie zgodny z podanym wyżej.

W przypadku zainteresowania usługą związaną z doposażeniem prosimy zgłosić się do nas z Wnioskiem o zmianę mocy zamówionej.