×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Szanowni Państwo,

mając na uwadze konieczność ujednolicenia stosowanych dotychczas przez Veolię Energię Warszawa S.A. wzorów umów dostarczania ciepła oraz uwzględniając Państwa uwagi i wnioski wnoszone do treści tych umów, przedstawiamy Państwu nowy wzorzec Umowy kompleksowej dostarczania ciepła.

Zgodnie z obowiązującymi na rynku energetycznym standardami oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.), nowa umowa składa się z Umowy kompleksowej dostarczania ciepła oraz Ogólnych Warunków Umowy określających jednakowe dla wszystkich odbiorców prawa i obowiązki. Zapisy w nowej umowie zostały również dostosowane do obowiązującej w Veolii Energii Warszawa S.A. umowy zakupowej z wytwórcą ciepła (PGNiG TERMIKA SA).

Jesteśmy przekonani, że współpraca na bazie nowej, przejrzystej i ustandaryzowanej umowy pozwoli Państwu na efektywne i ekonomiczne gospodarowanie ciepłem dostarczanym przez Veolię Energię Warszawa S.A.

Treść Umowy kompleksowej i załączników zamieszczamy poniżej.

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła

Wyświetl >> 

Zamówienie mocy cieplnej

Wyświetl >>

Ogólne warunki Umowy kompleksowej dostarczania ciepła – Załącznik nr 2 do umowy, obowiązujący od dnia 1 lutego 2014

Wyświetl >>

Tabela regulacyjna wody sieciowej – Załącznik nr 3 do umowy

Wyświetl >>

Taryfa dla ciepła – załącznik nr 4 do umowy

Wyświetl >>

Wniosek o zmianę mocy zamówionej

Wyświetl >>

Zgoda na obciążenie rachunku – formularz polecenia zapłaty

Wyświetl >>

Odwołanie zgody na obciążenie rachunku – formularz odwołania polecenia zapłaty

Wyświetl >>

Zlecenie usługi

Wyświetl >>

Umowa o świadczenie usług odczytu dodatkowych układów pomiarowo-rozliczeniowych

Wyświetl >>

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wyświetl >>

Zgoda na powiadomienie SMS o wystąpieniu awarii

Wyświetl >>