×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Jesteś zainteresowany audytem energetycznym przedsiębiorstwa?  Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym czasie.

  Klikając „Wyślij” potwierdzasz, zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptację regulaminu świadczenia usług elektronicznych, który dostępny jest tutaj. Potwierdzasz także,że jesteś osobą pełnoletnią.

  Podaj wynik (wpisz cyfrę):  

  Audyt energetyczny
  przedsiębiorstwa

  Świadectwa efektywności energetycznej

  Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

  Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

  Obowiązek przeprowadzenia audytu spoczywa na przedsiębiorstwach, które w dwóch ostatnich latach obrotowych: zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów wyrobów i  usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w  złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

  250 + zatrudnionych pracowników
  LUB
  50 + mln euro rocznego obrotu
  43 + mln euro sumy bilansowej

  lub zadzwoń: +48 508 038 813

  Podstawa prawna

  Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) Obowiązek przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo niebędące MMŚP raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przesłanie go do URE (Dz. U. z 2019 r. poz. 1202).

  Metoda przeprowadzenia audytu

  Wykonany zostanie zgodnie z art. 37 Ustawy o Efektywności Energetycznej
  z dnia 20 maja 2016 r. na bazie normy PN-EN 16247, na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych.

  Jakie korzyści niesie wykonanie audytu energetycznego?

  Gospodarka energetyczna


  wskazanie obszarów w przedsiębiorstwie umożliwiających poprawę w zakresie gospodarki energetycznej

  Przedsięwzięcia poprawiające efektywność

  wskazanie zalecanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną pod kątem technicznym i ekonomicznym

  Źródła oszczędności


  wskazanie źródeł oszczędności w wyniku przeprowadzonego pełnego audytu oraz rekomendowanych przedsięwzięć (potencjach dochodów oraz eliminacja strat

  Harmonogram

  propozycja

  1 2 3 4 5 SPOTKANIE ZBIERANIE DANYCH RAPORT ZAWIADOMIENIE

  Wizja lokalna, uzgodnienia, oferta wiążąca, podpisanie umowy

  4 tygodnie

  Spotkanie rozpoczynające, weryfikacja kompletności i przekazanie dokumentacji, omówienie i ustalenie harmonogram projektu

  5 tygodni

  Zbieranie danych, dokumentacji dodatkowej oraz praca w terenie (pomiary)

  Przygotowanie raportu, prezentacja wyników i rekomendacji

  Złożenie zawiadomienia o przeprowadzonym audycie do URE

  WIZJA LOKALNA,
  UZGODNIENIA,
  OFERTA WIĄŻĄCA,
  PODPISANIE UMOWY

  4 tygodnie

  ZBIERANIE DANYCH,
  DOKUMENTACJI DODATKOWEJ ORAZ PRACA W TERENIE (POMIARY)

  ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O PRZEPROWADZONYM AUDYCIE DO URE

  SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE WERYFIKACJĘ KOMPLETNOŚCI I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI, OMÓWIENIE I USTALENIE HARMONOGRAMU PROJEKTU

  5 tygodni

  PRZYGOTOWANIE RAPORTU,
  PREZENTACJA WYNIKÓW I REKOMENDACJI

  Całkowity czas wykonania audytu - 20 tygodni

  FAQ

  Oprócz audytu energetycznego przedsiębiorstwa funkcjonują inne rodzaje audytów, które wykonujemy dla klientów:

  - Audyt efektywności energetycznej
  podstawa wniosku o Białe Certyfikaty

  - Audyt energetyczny
  uzasadnienie wniosku o premię termomodernizacyjną

  - Audyt remontowy
  uzasadnienie wniosku o premię remontową

  Referencje

  Kontakt

  Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami…   Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody można wycofać w dowolnym czasie.

   Klikając „Wyślij” potwierdzasz, zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptację regulaminu świadczenia usług elektronicznych, który dostępny jest tutaj. Potwierdzasz także,że jesteś osobą pełnoletnią.

   Podaj wynik (wpisz cyfrę):  

   Dział Sprzedaży
   i Doradztwa energetycznego

   tel.: +48 508 038 813
   e-mail: sprzedaz.pl.vwaw@veolia.com


   Veolia Energia Warszawa
   ul. Stefana Batorego 2
   02-591 Warszawa