×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Szanowni Państwo, z uwagi na utrudnienia związane ze zmianą organizacji pracy i funkcjonowaniem jednostki uzgadniającej dokumentację w dobie COVID-19, jak również okres urlopowy, uprzejmie informujemy, iż zadania związane z akceptacją tras s.c. i uzgadnianiem dokumentacji realizowane są w wydłużonym czasie. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Projekty wykonawcze dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy oraz modernizacji -remontów sieci, węzłów cieplnych (w tym instalacji elektrycznych węzła) zasilanych z m.s.c., podlegają uzgodnieniu z Veolia Energia Warszawa S.A.

Veolia Energia Warszawa S.A. uzgadnia projekty budowlane (projekty zagospodarowania terenu) obligatoryjnie wraz z projektami technicznymi wykonanymi w szczegółowości projektów wykonawczych.

Przed złożeniem projektu sieci ciepłowniczej lub przyłącza do uzgodnienia należy uzyskać akceptację trasy w Dziale Technicznym i Standaryzacji Veolia Energia Warszawa S.A. w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu.  W tym celu należy złożyć Zlecenie usługi z dołączoną propozycją trasy oraz dodatkowymi materiałami, jeśli jest taka potrzeba. Pracownik Działu Technicznego i Standaryzacji zajmujący się tematem skontaktuje się z osobą wskazaną w zleceniu do kontaktu z Veolia. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od wytycznych na etapie uzgadniania trasy usługa będzie odpłatna zgodnie z Cennikiem usług zewnętrznych i opat dodatkowych.

Uzgadnianie projektów oraz załatwianie spraw z tym związanych prowadzi Dział Techniczny i Standaryzacji.

Ogólne informacje dotyczące dokumentacji i trybu uzgadniania:

  • Wykonany przez uprawnionych projektantów projekt musi być uzgodniony z Veolia Energia Warszawa S.A.;
  • Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w wydanych informacjach i warunkach technicznych, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt należy składać do uzgodnienia wraz ze Zleceniem usługi w wersji elektronicznej – całość projektu w jednym pliku PDF i rysunki w DWG (projekty sieci, projekty technologii i automatyki węzłów oraz projekty instalacji elektrycznych węzłów).

Do projektów wymagane jest załączanie obliczeń. W przypadku projektu sieci cieplnej wymagany jest wykaz kolizji wraz z podaniem sposobu ich rozwiązania. Projekty  instalacji elektrycznych węzłów cieplnych uzgadniane są po uzgodnieniu technologii i automatyki węzłów cieplnych. Wymagania dla dokumentacji składanych do uzgodnienia określone są w Wymogach dla akceptacji trasy sieci ciepłowniczej oraz projektów składanych do uzgadniania w VEW.

Wnioski o odstępstwa od wytycznych techniczno-eksploatacyjnych należy składać ze Zleceniem usługi z podaniem wszystkich uwarunkowań i uzasadnień. Powinny one zawierać propozycje konkretnych rozwiązań zamiennych.

Dział Techniczny i Standaryzacji (TT) ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

Uprzejmie Informujemy, że przyjmowanie interesantów  w sprawach związanych z akceptacją trasy s.c. i uzgadnianiem dokumentacji technicznej odbywa się w Dziale Technicznym i Standaryzacji (adres powyżej).

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałki w godzinach 8.00-12.00
  • środy w godzinach 12.00-15.00
  • piątki w godzinach 8.00-12.00

Uwagi do projektów trasy s.c. i do dokumentacji można omawiać z pracownikami Działu Technicznego i Standaryzacji w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną pracownicy Działu Technicznego i Standaryzacji konsultują tematy drogą elektroniczną lub telefonicznie. Infolinia Działu Technicznego i Standaryzacji:   508 038 836 Czynna w godzinach:

  • poniedziałki w godzinach 9.00-13.00
  • środy w godzinach 12.00-15.00
  • piątki w godzinach 9.00-13.00