×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Veolia Energia Warszawa <<<

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy <<<

Informacja o umorzeniu akcji <<<

Informacja o dematerializacji akcji <<<

Informacja o możliwości sprzedaży akcji VWAW na rzecz VPOL <<<

Siedziba spółki:

ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146143

NIP: 525-00-05-656 REGON: 015314764 Kapitał zakładowy: 721.399.100,00 złotych (wpłacony w całości) Rejestr Akcjonariuszy Spółki Veolia Energia Warszawa S.A. prowadzony jest przez Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. W celu uzyskania informacji dotyczących akcji, w tym również postępowania o wpis do Rejestru Akcjonariuszy, prosimy o bezpośredni kontakt z Domem Maklerskim Navigator:

Attachments