×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Jak czytać i rozumieć fakturę za ciepło?

Przedstawiamy przykładową fakturę, która zawiera podstawowe produkty i usługi, które świadczymy. Na każdej fakturze widoczne są opłaty za:

  • moc,
  • przesył.

Oprócz tego na fakturze mogą się znaleźć inne, dodatkowe usługi, które rozliczamy zgodnie z umową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dostępną w zakładce Strefa Klienta.

Kliknij, by powiększyć

Najczęściej zadawane pytania:

W jaki sposób będzie rozliczona kwota z faktury korygującej? Czy ewentualna nadpłata zostanie rozliczona w kolejnych fakturach?

Kwotę wyrównania naliczoną w fakturze korygującej muszą Państwo samodzielnie potrącić z najbliższej płatności za ciepło. Jeśli na Państwa koncie są zaległe, nieopłacone faktury, to wartość z faktury korygującej zaliczymy w pierwszej kolejności na ich poczet.

Czy mogę pomniejszyć bieżącą oraz przyszłą fakturę za ciepło o wartość faktury korygującej?

Tak, mogą Państwo rozliczyć korektę w kolejnej płatności za ciepło. W tym celu należy odjąć kwotę korekty od najbliższej faktury i zapłacić rachunek pomniejszony o tę kwotę.

Ostateczną kwotę do zapłaty po korekcie mogą Państwo policzyć samodzielnie lub też mogą Państwo skorzystać z naszej pomocy. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta na adres: vew.bok@veolia.com.

Jeśli na Państwa koncie są zaległe, nieopłacone faktury, to wartość z faktury korygującej zaliczymy w pierwszej kolejności na ich poczet.

Czy jeśli rozliczam się poleceniem zapłaty, to kwota kolejnej faktury za ciepło zostanie automatycznie pomniejszona o wartość faktury korygującej?

Za pośrednictwem polecenia zapłaty nie można rozliczyć faktury korygującej. Metoda ta służy wyłącznie do regulowania płatności za fakturę obciążeniową, czyli zwykłą miesięczną fakturę za ciepło.

Jeśli rozliczają się Państwo z nami za pośrednictwem polecenia zapłaty, to nadpłatę z faktury korygującej mogą Państwo otrzymać przelewem na konto. W tym celu prosimy wypełnić Wniosek o zwrot nadpłaty.

Czy mogę złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Wniosek o zwrot nadpłaty mogą Państwo złożyć wyłącznie wtedy, gdy na Państwa koncie nie ma zaległości w bieżących rozliczeniach.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty, prosimy wypełnić Wniosek o zwrot nadpłaty (dostępny TUTAJ), a następnie przesłać na nasz adres pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail:
– vew.bok@veolia.com,
– Veolia Energia Warszawa, ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa.

Dlaczego wystawione faktury korygujące obejmują tylko okres 31 grudnia 2022 – 28 lutego 2023 roku?

W okresie od 1 października do 30 grudnia 2022 roku cena za ciepło w Warszawie była niższa od maksymalnej ceny przewidzianej w ustawie. Korektę naliczyliśmy od 31 grudnia 2022 roku, ponieważ dopiero wtedy cena ciepła wzrosła powyżej wyznaczonej w ustawie granicy.

Jak została wyliczona kwota na fakturze korygującej?

Podstawą do wyliczenia wysokości korekty jest ustawa, w której została określona maksymalna cena ciepła dla uprawnionych odbiorców [1].

Z czego wynikają kolejne faktury korygujące?

Kolejne korekty faktur za okres od 31 grudnia 2022 do 28 lutego 2023 roku zostały naliczone w związku z nowelizacją Ustawy o o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw [2].

Kto kwalifikuje się do otrzymania wyrównania?

Wyrównanie obejmuje między innymi takie grupy odbiorców jak:
– gospodarstwa domowe,
– wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
– instytucje użyteczności publicznej, w tym m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne.

Ceny z wyrównaniem zastosujemy wyłącznie na podstawie złożonych oświadczeń (więcej informacji TUTAJ). Jedynie w przypadku indywidualnych gospodarstw domowych nie jest konieczne składanie oświadczenia.

Czy oświadczenia złożone w październiku są aktualne?

Tak, oświadczenia złożone w październiku 2022 roku są nadal aktualne. Są one podstawą do rozliczenia dostaw ciepła po obniżonych stawkach.
W przypadku, gdyby zmieniły się Państwa dane, prosimy o aktualizację złożonego oświadczenia.

Czy akceptujemy oświadczenia przesłane online z podpisem elektronicznym?

Akceptujemy oświadczenia z podpisem kwalifikowanym. Podpisane oświadczenia prosimy wysyłać na adres e-mail: vew.bok@veolia.com

Jaki okres zużycia ciepła mam wziąć pod uwagę w moim oświadczeniu?

My sugerujemy, by na potrzeby oświadczeń przyjąć zużycie ciepła za 12 miesięcy, tak aby odzwierciedlało ono pełny profil odbioru ciepła w trakcie roku.

Szacowane zużycie mogą Państwo ustalić na podstawie faktur rozliczeniowych z poprzednich 12 miesięcy.

O tym, jaką ilość ciepła zawrzeć w oświadczeniu, szczegółowo mówi artykuł 45a ustawy Prawo energetyczne.

Podstawa prawna

[1] Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967, z późn.zm.)

[2] Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023, poz. 295,)
877, 1234)