×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Wyciąg ze sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023:

I. Warszawski System Ciepłowniczy zasilany z elektrociepłowni Żerań i Siekierki, ciepłowni Kawęczyn i Wola oraz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów ’’Gwarków’’ oraz małych i lokalnych źródeł kogeneracyjnych.

II. Międzyleski System Ciepłowniczy

*) źródło nie wytwarza ciepła zdefiniowanego jako ciepło pochodzące z instalacji odnawialnego źródła energii, ciepło użytkowe z kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.

III. Systemy osiedlowe i lokalne (gazowe) **)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła:

WPi = 1,1

**) źródła nie zasilają sieci ciepłowniczej zgodnej z definicją z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dla indywidualnych źródeł ciepła nie jest wymagane sporządzanie wyciągu ze sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

Wyciąg ze sprawozdania dla systemów ciepłowniczych punktach I i II od 1. do 5. przygotowano na podstawie wzoru określonego w Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2554). Opublikowane informacje spełniają wymóg określony w art. 7b ust. 5 pkt 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.).

Powyższe wskaźniki αDH i WPc zostały wyznaczone w oparciu o dane pozyskane od wytwórców ciepła, tj. PGNiG TERMIKA S.A., MPO w m. st. Warszawie Sp. z o.o. i Veolia Mała Kogeneracja Warszawa Sp. z o.o. oraz na podstawie danych wytwórcy i dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.

Wskaźniki αDH, WPi oraz WPc obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1., 1.2. i 1.3., do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Aktualizacja: 29.02.2024 r.

Dane archiwalne:

Rok 2022: Link 1, Link 2, Link 3

Rok 2021: Link 1, Link 2, Link 3

Rok 2020: Link 1, Link 2, Link 3

Rok 2019 Link 1, Link 2, Link 3

Rok 2018 Link 1, Link 2, Link 3

Rok 2017 Link 1, Link 2

Rok 2016 Link 1, Link 2

Rok 2015 Link 1, Link 2