×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2022:

I. Warszawski System Ciepłowniczy zasilany z elektrociepłowni Żerań i Siekierki, ciepłowni Kawęczyn i Wola oraz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów ’’Gwarków’’.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego:

WPc = 0,74

Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego:

αDH = 78,77%

II. Międzyleski System Ciepłowniczy

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego:

WPc = 1,60

Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego:

αDH = 0,0% *)

*) źródło nie wytwarza ciepła zdefiniowanego jako ciepło pochodzące z instalacji odnawialnego źródła energii, ciepło użytkowe z kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.

III. Systemy osiedlowe i lokalne (gazowe) **)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła:

WPi = 1,1

**) źródła nie zasilają sieci ciepłowniczej zgodnej z definicją z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Powyższe wskaźniki αDH i WPc zostały wyznaczone w oparciu o dane pozyskane od wytwórców ciepła, tj. PGNiG TERMIKA S.A. i MPO w m. st. Warszawie Sp. z o.o oraz na podstawie danych wytwórcy i  dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.

Wskaźniki αDH, WPi oraz WPc obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1., 1.2. i 1.3.,  do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Aktualizacja: 21.04.2023r.

Dane archiwalne:

Rok 2021: Link 1 Link 2 Link 3

Rok 2020: Link 1 Link 2 Link 3

Rok 2019 Link 1 Link 2 Link 3

Rok 2018 Link 1 Link 2 Link 3

Rok 2017 Link 1 Link 2

Rok 2016 Link 1 Link 2

Rok 2015 Link 1  Link 2

Attachments