×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Od października 2011 jest częścią międzynarodowej grupy Veolia, europejskiego lidera w zakresie usług energetycznych.

Od 70 lat zapewniamy bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła systemowego w Warszawie. Około 700 pracowników każdego dnia czuwa nad właściwym funkcjonowaniem 1800 kilometrów sieci ciepłowniczej oraz tysięcy węzłów ciepłowniczych. Pracownicy Veolii Energii Warszawa brali udział w powojennej odbudowie stolicy, a dzisiaj, wykorzystując nowoczesne rozwiązania i technologie, aktywnie uczestniczą w jej rozwoju poprzez obecność na większości warszawskich placów budowy, modernizacje istniejących sieci ciepłowniczych oraz nowe inwestycje realizowane we współpracy z władzami m.st. Warszawy, inwestorami i deweloperami.

Zgodnie z filozofią Veolii nasza firma kreuje i wdraża w stolicy rozwiązania efektywne energetycznie, zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju grupy Veolia, której jest częścią. Aktywnie angażuje się w życie miasta, działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego wdrażając szereg inwestycji proekologicznych i współpracując w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez aktywne wspieranie przedsięwzięć związanych z edukacją, sportem, kulturą, sztuką i nauką Veolia Energia Warszawa przyczynia się do rozwoju miasta i społeczności lokalnych.

Posiadamy następujące koncesje:

  1. Koncesja na wytwarzanie ciepła na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/155-ZTO-I/170/W/OWA/2012/TKŁ z dnia 3 lipca 2012r.
  2. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PCC/164C/170/W/OWA/2009/TKŁ z dnia 29 grudnia 2009r.
  3. Koncesja na obrót ciepłem na podstawie  Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OCC/49-ZTO/170/W/OWA/2007/JW z dnia 12 października 2007r.