×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Veolia Energia Warszawa jest dostawcą ciepła systemowego dla miasta. Spółka ciepłownicza do budynków dostarcza ciepło, które przy pomocy odrębnej instalacji służy do podgrzewania wody w instalacji wewnętrznej. Spółka ciepłownicza nie odpowiada za dostarczanie wody, tylko za dostarczanie ciepła zimą i podgrzania wody dostarczanej do budynku przez wodociągi. 

Woda ciepłownicza i woda wodociągowa płynie w dwóch oddzielnych systemach, które nie łączą się ze sobą. 

Zwalczanie lub zapobieganie obecności legionelli leży po stronie właściciela instalacji wodnej w budynku. 

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE VEOLIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SKAŻENIEM LEGIONELLĄ?

Veolia nie odpowiada za stan techniczny instalacji wewnętrznych obiektów zasilanych ciepłem systemowym. Odpowiedzialność za stan techniczny instalacji wewnętrznych w budynkach jest po stronie właścicieli, zarządców i administratorów danych obiektów. Veolia Energia Warszawa cyklicznie dokonuje dezynfekcji termicznej instalacji we własnych budynkach.

CZY VEOLIA OFERUJE USŁUGI Z ZAKRESIE ZWALCZANIA LEGIONELLI?

Veolia Energia Warszawa w ramach swojej działalności operacyjnej stwarza możliwość dokonania dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej po stronie klienta, tzw. przegrzewów, które mają na celu m.in. zwalczanie bakterii legionella w instalacji wewnętrznej w budynkach. 

Takie działania są dodatkowo płatne (pozycja A05 w “Cenniku usług zewnętrznych i opłat dodatkowych”) i realizowane w ramach indywidualnych uzgodnień z właścicielami, zarządcami i administratorami budynków (wzór oświadczenia). 

W JAKI SPOSÓB OGRZEWANA JEST WODA W INSTALACJACH WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH?

Ciepło dostarczane jest do węzła ciepłowniczego w budynku, gdzie w wymiennikach ciepła następuje przekazanie ciepła do instalacji ciepłej wody stanowiącej wewnętrzną instalację budynku. Temperatura wody w instalacji wewnętrznej budynku zależy od preferencji klienta i jest ustawiana w węźle cieplnym.

Attachments