menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Legalizacja i serwis ciepłomierzy

Veolia Energia Warszawa S.A. posiada Punkt Legalizacji ciepłomierzy do wody, powołany w 2001 roku Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jest on nadzorowany przez Okręgowy Urząd Miar.

 

W Punkcie Legalizacji ciepłomierzy do wody Qn = 0.6 do 150 m3/h wykonywana jest legalizacja ponowna:

 

 • par rezystancyjnych czujników temperatury
 • przeliczników wskazujących
 • przetworników przepływu

 

We współpracy z Głównym Urzędem Miar realizujemy badania trwałościowe (testy przyspieszonej eksploatacji):

 

 • wodomierzy do wody zimnej, ciepłej i gorącej
 • przetworników przepływu ciepłomierzy do wody

 

Ponadto wykonujemy:

 • sprawdzanie ciepłomierzy do wody
 • kompleksowy serwis ciepłomierzy różnych typów, w tym naprawy tachometrycznych przetworników przepływu i wymiany baterii w przelicznikach wskazujących 
 • ekspertyzy techniczne i oceny ciepłomierzy do wody ze względu na:

 

 • konstrukcję, parametry techniczne i funkcjonalność
 • pracę w różnych warunkach
 • sprawdzanie instalacji pomiarowych w węzłach cieplnych
 • oraz określamy zasady doboru i stosowania ciepłomierzy.

 

Kontakt

Kierownik Sekcji Legalizacji Liczników Ciepła
Agnieszka Gers
tel. 22 658 58 67