menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

V edycja programu „Zrób dyplom z Veolią”

 

 

 

 

Dla kogo

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów wyższych, do udziału w V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”.

Program skierowany jest do najlepszych studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia dzięki współpracy z Veolią, która zarządza w Warszawie największą siecią ciepłowniczą w Unii Europejskiej.

 

W ramach programu studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Veolii, będą mieli możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.

Veolia oferuje w ramach programu  wsparcie merytoryczne, praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, do platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

 

W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest w semestrze zimowym 2018/2019, zdefiniowane zostało 19 zagadnień, które będą bazą dla formułowania tematów prac dyplomowych, przygotowywanych przez studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.

 

 

Harmonogram programu

do 16 września 2018 r. - nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie,

od 24 września 2018r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych,

do 1 października 2018 r. – decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w programie,

do 12 października 2018 r. - podpisanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do programu

15 października 2018 – rozpoczęcie V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

 

Więcej informacji oraz tematyka prac dyplomowych w zamieszczonych poniżej w materiałach do pobrania.

 

 

Kontakt do koordynatora programu

Andrzej Gorczyca, e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com, tel. kom.: 510 295 897

 

 

Materiały do pobrania

Zrób dyplom z Veolią - opis programu (PDF)

Propozycje zagadnień do formułowania tematów prac dyplomowych (PDF)

 

POBIERZ - Karty z opisami tematów prac dyplomowych

 

1. DE_01 - Wpływ temperatury wody sieciowej na wysokość strat i uzupełnienia wody sieciowej

 

2. DE_02 - Nowoczesne metody detekcji ubytków wody sieciowej, wpływ ubytków na wysokość strat

 

3. DE_03 - Nowoczesne metody odczytu danych stosowane w warszawskim systemie ciepłowniczym na przykładzie BES, SAOC i ISC

 

4. DE_04 - Nowoczesne metody zarządzania majątkiem ciepłowniczym na przykładzie Veolii Energii Warszawa S.A. (m. in. oprogramowanie Maximo, SDM, AMT, SHB)

 

5. DE_05 - Kawitacja i oscylacja w systemie ciepłowniczym w kontekście powstawania hałasu w węzłach cieplnych

 

6. DE_06 - Przegrzewy generowane na węzłach – przyczyny, efekt ekonomiczny, wpływ na funkcjonowanie systemu

 

7. DE_07 - Analiza przydatności dostawy Ciepła Technologicznego z WSC – przegląd zastosowań, technologii oraz analiza ekonomiczna

 

8. DE_08 - Analiza celowości i zasadności wprowadzania układów skojarzonych w WSC

 

9. DE_09 - Aplikacje do symulacji sieci ciepłowniczych – praktyczne możliwości wykorzystania i zastosowania

 

10. DE_10 - Analiza techniczno – ekonomiczna oraz możliwości i zasadności stosowania innych niż krotność wymian wskaźników szczelności systemu ciepłowniczego

 

11. DE_11 - Dostępne techniki (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania oraz rozważenie na przykładzie ciepłowni Międzylesie, możliwości zmiany definicji źródła z LCP na MCP

 

12. DT_01 - Wpływ temperatury zasilania na pracę Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego – zaproponowanie nowej tabeli regulacyjnej na podstawie analiz danych historycznych i symulacji hydraulicznych z programu Termis.

 

13. DT_02 - Porównanie opłacalności budowy przepompowni i modernizacji sieci ciepłowniczej z powiększeniem średnicy – analiza techniczno-ekonomiczna

 

14. DT_03 - Opracowanie tabeli współczynników strat miejscowych, chropowatości, przenikania ciepła w zależności od parametrów sieci ciepłowniczej dostarczanych przez System Informacji Geograficznej.

 

15. DT_04 - Scentralizowany system detekcji ubytków wody sieciowej wykorzystujący akustyczne i ultradźwiękowe metody detekcji

 

16. DT_05 - Wpływ temperatury i ciśnienia na trwałość sieci ciepłowniczej.

 

17. DT_06 - Interaktywny raport sprzedaży usług badawczych.

 

18. DT_07 - Analiza techniczna zastosowania wybranej technologii sorpcyjnej w sieci ciepłowniczej.

 

19. DT_08 - Opracowanie raportów (algorytmów / metodyki / wizualizację) monitorujących pracę sieci ciepłowniczej przeznaczonych do wspierania decyzji zarządczych.

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) i będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w programie „Zrób dyplom z Veolią”.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji np. dostawcom korespondencji.

Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, a z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com