×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Dla kogo

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów wyższych, do udziału w V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”.

Program skierowany jest do najlepszych studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia dzięki współpracy z Veolią, która zarządza w Warszawie największą siecią ciepłowniczą w Unii Europejskiej.

W ramach programu studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Veolii, będą mieli możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.

Veolia oferuje w ramach programu  wsparcie merytoryczne, praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, do platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest w semestrze zimowym 2018/2019, zdefiniowane zostało 19 zagadnień, które będą bazą dla formułowania tematów prac dyplomowych, przygotowywanych przez studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.

Harmonogram programu

do 16 września 2018 r. – nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie,

od 24 września 2018r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych,

do 1 października 2018 r. – decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w programie,

do 12 października 2018 r. – podpisanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do programu

15 października 2018 – rozpoczęcie V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

Więcej informacji oraz tematyka prac dyplomowych w zamieszczonych poniżej w materiałach do pobrania.

Kontakt do koordynatora programu

Andrzej Gorczyca, e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com, tel. kom.: 510 295 897

nformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) i będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w programie „Zrób dyplom z Veolią”.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji np. dostawcom korespondencji.

Każdy z Państwa ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, a z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem:inspektor.pl.vpol@veolia.com

Attachments