×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Veolia Energia Warszawa  S.A. w Warszawie

Ogłasza drugi etap przetargu, kierując do sprzedaży po uprzedniej 50% przecenie nowe i nie używane materiały zakwalifikowane jako zbędne po przeglądzie zapasów magazynowych w 2023 roku

Wykaz pozycji do sprzedaży określa załącznik nr 1.

Materiały można oglądać w dniach 27-11-2023 do 8-12-2023 w godzinach 900-1400

w magazynie przy ul. Nocznickiego 33  w Warszawie

osobami do kontaktu są :

Paweł Kempisty tel. 506-014-893

Marcin Fabrowicz tel. 510 295 861

Zasady zakupu:

1.Złożenie lub przesłanie do Veolii Energia Warszawa S.A. /02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 2/  wniosku o zakup

(wzór wniosku – załącznik nr 2) zawierającego:

  • wskazanie materiałów wraz z ilością i ceną netto zamieszczoną w załączniku nr 1

oraz

  • w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dane Nabywcy do wystawienia faktury,
  • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych- osoby te nie podają innych danych osobowych oprócz imienia i nazwiska i telefonu kontaktowego lub maila chyba że wnoszą o wystawienie faktury,

2.Dokonanie wpłaty na konto PL78194012100103517300100400  po otrzymaniu telefonicznie lub mailowo informacji o akcepcie oferty. 

3.Podstawą do wydania materiałów będzie potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.

4.Odbiór z magazynu po telefonicznym umówieniu się bezpośrednio z  osobami wskazanymi do kontaktu. Transport i załadunek materiałów leży po stronie Kupującego.

Data rozpoczęcia sprzedaży  (składania wniosków o zakup) 28-11-2023 godz. 815 do dnia 11-12-2023 godz.1100 

w kancelarii Veolii EnergiaWarszawa S.A. Warszawa  ul. Batorego 2, (rezerwa dodatkowo dwóch dni dla ofert przesłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera)

Wszystkie materiały wystawione do sprzedaży będą sprzedawane wg cen netto z doliczonym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki podatkowej.

UWAGA zastrzega się prawo:

unieważnienia przetargu bez podania przyczyn 

oferty stanowiące wartość poniżej 150 PLN netto nie będą przyjmowane do realizacji.

w celu uporządkowania sprzedaży informuję że termin i godzina złożenia wniosku decyduje o pierwszeństwie zakupu.

Veolia Energia Warszawa S.A. na sprzedane materiały nie udziela gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Osobą udzielającą wyjaśnienia co do warunków zakupu oraz sposobu wypełniania wniosku o zakup jest:

– Andrzej Szoch tel. 722-055-112

e-mail: andrzej.szoch@veolia.com

Attachments