×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Veolia Energia Warszawa S.A.

Ogłasza drugi i ostatni etap sprzedaży używanych spawarek i szlifierek kątowych

Urządzenia są w pełni sprawne ze śladami użytkowania

Zainteresowanym udostępniamy możliwość obejrzenia urządzeń w dniach od 1-06-2023 do 9-06-2023 w godz. pomiędzy 900 – 1400, na terenie obiektu przy ul. Nocznickiego 33 w Warszawie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym do:

Sławomir Wyszyński tel. 508-002-383

Paweł Kempisty tel. 506-014-893

Składanie ofert

Przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu lub zdjęcia Deklaracji Zakupu (załącznik nr 2) na adres mailowy  pl.vwaw.zakupy.mailbox@veolia.com lub złożenie go w kancelarii Veoli Energi Warszawa S.A. /02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 2/ z opisem Przetarg 2/2023 zawierającego:

  • wyszczególnienie materiałów wraz z numerem ewidencyjnym, ilością i ceną netto zamieszczoną w załączniku nr 1

oraz

  • w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dane Nabywcy do wystawienia faktury,
  • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych- osoby te nie podają innych danych osobowych oprócz imienia i nazwiska i telefonu kontaktowego lub maila chyba że wnoszą o wystawienie faktury,

Data rozpoczęcia sprzedaży  (składania wniosków o zakup) 5-06-2023 godz. 800 do dnia 9-05-2023 godz.1500 

UWAGA: Termin złożenia wniosku decyduje o pierwszeństwie zakupu.

Zasady zakupu

Z chwilą otrzymania informacji mailowej lub telefonicznej o zgodzie na zakup należy dokonać wpłaty na konto Veolia Energia Warszawa S.A.  , PL78194012100103517300100400

Podstawą do wydania materiałów będzie  potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.

Wszystkie urządzenia wystawione do sprzedaży będą sprzedawane wg cen netto z doliczonym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki podatkowej.

Zastrzega się prawo: unieważnienia przetargu bez podania przyczyn  oraz nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie 

Veolia Energia Warszawa S.A. na sprzedane materiały z magazynu nie udziela gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Osobą udzielającą wyjaśnienia co do warunków zakupu oraz sposobu wypełniania wniosku o zakup jest:

– Andrzej Szoch tel. 722-055-112

e-mail: andrzej.szoch@veolia.com

Attachments

Veolia Energia Warszawa  S.A. w Warszawie

Kieruje do sprzedaży po uprzedniej 50% przecenie nowe i nie używane materiały zakwalifikowane jako zbędne.

Wykaz pozycji do sprzedaży określa załącznik nr 1.

Materiały można oglądać w dniach 29-11-2021 do 3-12-2021 w godzinach 900-1400

w magazynie 122, w Warszawie ul. Nocznickiego 33

osobami do kontaktu są :

Paweł Kempisty tel. 506-014-893

Marcin Fabrowicz tel. 22 658 59 22 lub 510 295 861

 

Zasady zakupu:

1.Złożenie lub przesłanie do Veolii Energia Warszawa S.A. /02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 2/  wniosku o zakup (wzór wniosku – załącznik nr 2) zawierającego:

  • wyszczególnienie materiałów wraz z indeksem, ilością i ceną netto zamieszczoną w załączniku nr 1

oraz

  • w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dane Nabywcy do wystawienia faktury,
  • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych- osoby te nie podają innych danych osobowych oprócz imienia i nazwiska i telefonu kontaktowego lub maila chyba że wnoszą o wystawienie faktury,

2.Wpłata na konto PL78194012100103517300100400  po otrzymaniu telefonicznie lub mailowo informacji o zgodzie na zakup 

3.Podstawą do wydania materiałów będzie potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.

4.Odbiór będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się bezpośrednio z  osobami wskazanymi do kontaktu.

 UWAGA: w celu uregulowania sprzedaży informuję że termin i godzina złożenia wniosku decydują o pierwszeństwie zakupu.

Data rozpoczęcia sprzedaży  (składania wniosków o zakup) 6-12-2021 godz. 815 do dnia 8-12-2021 godz.1100 

w kancelarii Veolii EnergiaWarszawa S.A. Warszawa  ul. Batorego 2, (rezerwa dodatkowo dwóch dni dla ofert przesłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera)

 

Wszystkie materiały wystawione do sprzedaży będą sprzedawane wg cen netto z doliczonym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki podatkowej.

 

Zastrzega się prawo: unieważnienia przetargu bez podania przyczyn  oraz nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie

Transport i załadunek materiałów i urządzeń leży po stronie Kupującego.

 

Veolia Energia Warszawa S.A. na sprzedane materiały z magazynów nie udziela gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Osobą udzielającą wyjaśnienia co do warunków zakupu oraz sposobu wypełniania wniosku o zakup jest:

 

– Andrzej Szoch tel. 722-055-112

e-mail: andrzej.szoch@veolia.com


Attachments