×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Tytuł postępowania: Roboty budowlane w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory O30/L1 do komory O30/L1A wraz z przyłączami do Wybieg 14, 21, 22, 23, 24 oraz ul. Słoneczna 12, 14, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 40, 42 – SC II 48.

W ramach zadania: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy – wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 1; SC II 2; SC II 14; SC II 16; SC II 17; SC II 21; SC II 31; SC II 32; SC II 39; SC II 44; SC II 45; SC II 50; SC II 59; SC II 60; SC II 61; SC II 63; SC II 64; SC II 65; SC II 66; SC II 67; SC II 68; SC II 71; SC II 72; SC II 73; SC II 74; SC II 76; SC II 77; SC II 78; SC II 79; SC II 81; SC II 82; SC II 84; SC II 85; SC II 86; SC II 87; SC II 89; SC II 48; SC II 4; SC II 94; SC II 95.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16

Numer postępowania: 2022/0090/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem :

https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3652/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021)

Tytuł postępowania: Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):  od komory O30/L1 do komory O30/L1A wraz z przyłączami do Wybieg 14, 21, 22, 23, 24 oraz ul. Słoneczna 12, 14, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 40, 42 – SC II 48. 

W ramach zadania: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy – wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 1; SC II 2; SC II 14; SC II 16; SC II 17; SC II 21; SC II 31; SC II 32; SC II 39; SC II 44; SC II 45; SC II 50; SC II 59; SC II 60; SC II 61; SC II 63; SC II 64; SC II 65; SC II 66; SC II 67; SC II 68; SC II 71; SC II 72; SC II 73; SC II 74; SC II 76; SC II 77; SC II 78; SC II 79; SC II 81; SC II 82; SC II 84; SC II 85; SC II 86; SC II 87; SC II 89; SC II 48; SC II 4; SC II 94; SC II 95.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2022/0087/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem :

https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3645/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021)

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):  od C-26A/L-4 do studzienki C-26A/L-4/ST-4 na przyłączu do Puławska 176B wraz z przył. do Puławska 156, 158, 166/172, 174 – SC II 44.

W ramach zadania: Przebudowa 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy – wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 1; SC II 2; SC II 14; SC II 16; SC II 17; SC II 21; SC II 31; SC II 32; SC II 39; SC II 44; SC II 45; SC II 50; SC II 59; SC II 60; SC II 61; SC II 63; SC II 64; SC II 65; SC II 66; SC II 67; SC II 68; SC II 71; SC II 72; SC II 73; SC II 74; SC II 76; SC II 77; SC II 78; SC II 79; SC II 81; SC II 82; SC II 84; SC II 85; SC II 86; SC II 87; SC II 89; SC II 48; SC II 4; SC II 94; SC II 95.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2022/0084/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem :

https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3602/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021)

Tytuł postępowania: Dostawa rur i materiałów preizolowanych na potrzeby wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie sieci ciepłowniczej od komory C-26A/L-4 do studzienki C-26A/L-4/ST-4 na przyłączu do budynku przy ul. Puławska 176B wraz z przył. do budynków przy ul. Puławska 156, 158, 166/172, 174 – SC II 44

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 28,12 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2022/0077/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem :

https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3596/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021)

Tytuł postępowania: Dostawa rur i elementów preizolowanych na potrzeby przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej od T-58/P-10/P-1 do Góralska 5 – SC II 3.

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2022/0070/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3449/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021)

Tytuł postępowania:  Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): odcinek od T-58/P-10/P-1 do Góralska 5  – etap II – SC II 3.

W ramach zadania: Przebudowa 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 3; SC II 6; SC II 7; SC II 8; SC II 9; SC II 10; SC II 11; SC II 12; SC II 13; SC II 15; SC II 18; SC II 20; SC II 22; SC II 24; SC II 26; SC II 27; SC II 28; SC II 29; SC II 30; SC II 54; SC II 33; SC II 34; SC II 35; SC II 36; SC II 93; SC II 37; SC II 38; SC II 40; SC II 42; SC II 49; SC II 51; SC II 55; SC II 56; SC II 57; SC II 58; SC II 62; SC II 69; SC II 70; SC II 75; SC II 80; SC II 83; SC II 88.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2022/0059/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod  adresem : https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3366/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021).

Tytuł postępowania: Dostawa rur i elementów preizolowanych na potrzeby przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej od T-58/P-10/P-1 do Góralska 5 – SC II 3.

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2022/0057/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem  https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3367/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021)

Tytuł postępowania:  Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): odcinek od P47A do P47A/P2/P5 wraz z przyłączami – SC II 69 (ZADANIE 3).

W ramach zadania: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy – wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 3; SC II 6; SC II 7; SC II 8; SC II 9; SC II 10; SC II 11; SC II 12; SC II 13; SC II 15; SC II 18; SC II 20; SC II 22; SC II 24; SC II 26; SC II 27; SC II 28; SC II 29; SC II 30; SC II 54; SC II 33; SC II 34; SC II 35; SC II 36; SC II 93; SC II 37; SC II 38; SC II 40; SC II 42; SC II 49; SC II 51; SC II 55; SC II 56; SC II 57; SC II 58; SC II 62; SC II 69; SC II 70; SC II 75; SC II 80; SC II 83; SC II 88.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2022/0047/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod  adresem:https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3283/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021).

Tytuł postępowania: Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie sieci ciepłowniczej na odcinku od P47A do P47A/P2/P5 wraz z przyłączami – SC II 69 (ZADANIE 3).

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2022/0028/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3192/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021)

Tytuł postępowania:  Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej (s.c.) : z komory A-19/L-3 w prawo wraz z przył. Suwalska ( SC II 87) .

W ramach zadania: Przebudowa 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy – wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 1; SC II 2; SC II 14; SC II 16; SC II 17; SC II 21; SC II 31; SC II 32; SC II 39; SC II 44; SC II 45; SC II 50; SC II 59; SC II 60; SC II 61; SC II 63; SC II 64; SC II 65; SC II 66; SC II 67; SC II 68; SC II 71; SC II 72; SC II 73; SC II 74; SC II 76; SC II 77; SC II 78; SC II 79; SC II 81; SC II 82; SC II 84; SC II 85; SC II 86; SC II 87; SC II 89; SC II 48; SC II 4; SC II 94; SC II 95.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Numer postępowania: 2022/0018/P/P

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod  adresem : https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3150/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tekst jedn. z 24.06.2021).

1 2