×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Kontakt

vew.bok@veolia.com
+48 22 658 58 58
Stefana Batorego 2,
02-591 Warszawa
Veolia Energia Warszawa S.A.
Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
Centrala
Tel.: +48 22 658 50 00

KRS 0000146143, NIP 525-000-56-56
REGON 015314764, Konto: 50 1240 6003 1111 0000 4940 1093
Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 721 399 100,00 PLN opłacony w całości.
Całodobowy kontakt dla Klientów
Tel.: +48 22 658 58 58
e-mail: vew.bok@veolia.com

Pogotowie Ciepłownicze:
993 - całodobowy telefon alarmowy

Nie jesteś Klientem?
Skontaktuj się z nami pod numerem:
Tel.: +48 22 658 50 00

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Marcin Nawojski
e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com

Kontakt dla Mediów:
Aleksandra Żurada
e-mail: aleksandra.zurada@veolia.com